naturemade-star | Agder Energi

naturemade star

Sertifisering etter standarden naturemade star stiller strenge miljøkrav til kraftproduksjon. Naturemade Star eco-energy er basert på produksjon fra fornybare kilder som vann, sol, biomasse og vind. For vannkraft forutsetter standarden at spesifiserte vilkår for planter, fisk og andre organismer, både ved kraftstasjonen og i aktuelt vassdrag, ivaretas av produsenten. Den stadig økende utbyggingen av fornybar energiproduksjon påvirker habitater og biodiversitet. Sertifiseringen skal bidra til at denne påvirkningen er mest mulig skånsom.

Miljøtiltak- og forbedringer står sentralt i all vannkraftproduksjon. Produsenter som ønsker sertifisering etter naturemade star pålegges derfor tiltak utover det som følger av konsesjon og lovkrav. Dette innebærer at produsenten setter av en andel av hver solgte MWh til et fond for miljøtiltak som forvaltes av et eget styre.