Environmental Product Declaration | Agder Energi

Environmental Product Declaration

Agder Energi fikk i 2016 utarbeidet en  EPD for Skjerka Kraftverk.

Forkortelsen EPD står for Environmental Product Declaration og er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til kraftverket på en standardisert og objektiv måte.
En EPD utarbeides etter kriterier  spesifisert i ISO-standarden 14025 Environmental Labels and Declarations Type III. EPDen lages på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA) etter ISO 14040-14044.
De standardiserte metodene sikrer at kunden kan sammenligne miljøprofiler som er uavhengig verifiserte.