Bra Miljöval | Agder Energi

Bra Miljöval

Bra Miljöval er et miljømerke for fornybar energi fra den svenske Naturskyddsföreningen, som også bestemmer kriteriene for merket.

Ordningen er basert på en fondsmodell, der en andel av det forbrukeren betaler for produktet, settes i et fond. Dette fondet skal brukes til miljøforbedrende tiltak i vassdraget, slik at den lokale påvirkningen fra produksjonen blir redusert.

Naturskyddsföreningen har utviklet kriterier for vann-, vind-, sol- og biokraft. Et av hovedkriteriene for vannkraft er restriksjoner på vannføringer for å verne om habitater og lokale økosystemer i elver og for å unngå tørre elveleier. Bare vannkraftverk bygd før 1996 kan bli godkjent for miljømerket. Formålet er å stimulere til overgang fra kjernekraft og fossil kraft til fornybar energi og gjøre det enklere for forbrukere å velge fornybar energi med liten miljøpåvirkning.

Følgende kraftstasjoner i produksjonsparken vår er sertifisert i henhold til Bra Miljöval-kriteriene:

Bjelland kraftstasjon 

Laudal kraftstasjon 

Nomeland kraftstasjon 

Åmli kraftstasjon 

Evenstad kraftstasjon 

Hekni kraftstasjon 

 

Agder Energi har egne lisenser og eget fond. Fondet vårt bidrar til å finansiere en elektrisk fiskesperre som hindrer laks i å svømme inn i utløpet på Rygene kraftstasjon. Lenke til artikkel og video: http://www.nrk.no/sorlandet/skal-redde-laks-1.11763513