Opprinnelsesgarantier for nye kraftstasjoner | Agder Energi

Opprinnelsesgarantier for nye kraftstasjoner

Miljømerker som OK Power og TÜV EE01 krever at en del av produksjonen stammer fra nye kraftstasjoner. Vi kan tilby opprinnelsesgarantier fra nylige gjennomførte utbyggingsprosjekter som er i samsvar med dette.