Opprinnelsesgaranti | Agder Energi

Opprinnelsesgaranti

Opprinnelsesgarantien er et europeisk verktøy for sporing av strøm som brukes til å formidle informasjon om egenskapene til produksjonsstedet til kunden. Alle kraftstasjonene våre får én opprinnelsesgaranti per produserte MWh, og stasjonene våre er sertifisert i tråd med flere miljø- og energimerkeordninger.

 

Produkter med opprinnelsesgaranti

Uspesifisert vannkraft: Dette er standarden for brorparten av handelen i engrosmarkedet for fornybar energi. I praksis er produktet likevel oftest geografisk spesifisert , som for eksempel «fra Norge», «fra Norden» eller «vannkraft fra Alpene».

Spesifisert vannkraft: Dette produktet gjør det mulig for kjøperen å velge blant ulike egenskaper som kraftstasjonens alder, installert effekt og så videre. Det er også mulig å levere bilder og mer detaljert informasjon om den aktuelle kraftstasjonen.

Vindkraft: Vi leverer opprinnelsesgarantier tilknyttet vindkraft. Mesteparten av vindkraften produsert i Europa mottar en form for støtte, og opprinnelsesgarantiene som tilbys, har enten produksjons- eller investeringsstøtte.