Styret | Agder Energi

Styret i Agder Energi

En oversikt over styremedlemmene i Agder Energi AS.

Fra Agdereierne:

Varamedlemmer

Lars Erik Torjussen,styreleder

1. vara: Svein Anders Tunheim

Tine Sundtoft, nestleder

2. vara: Mette Harv

Leif Atle Beisland

 

Jill Akselsen

 

 

 

Fra Statkraft Industrial Holding AS

 Varamedlemmer

Jon Vatnaland

 Henning Villanger

Siw Linnea Poulsson

 Kristin Steenfeldt-Foss

Asbjørn Grundt

 

Marit Grimsbo

 

 

 

Fra de ansatte

Personlige varamedlemmer

Johan Ekeland, EL & IT

Roger Thorsland, EL & IT
Arne Stensland, EL & IT 

Sverre Hallvard Hamre, EL & IT

Irene Sørensen, EL & IT

Oddvar E. Berli, NITO

Torstein Røysland, NITO
Odd Anders Arntzen, NITO

Gro Granås, Negotia

Morten Johnsen, Negotia
Reinert Johanssen, Negotia