Styringsmodell | Agder Energi

Styringsmodell

Modellen nedenfor viser Agder Energis helhetlige styringsmodell, nivåer og styringsdokumenter. Klikk på modellen og les mer om eierstyring og selskapsledelse på side 14 i konsernets årsrapport for 2017.