Konsernstruktur | Agder Energi

Konsernstruktur

Agder Energi er organisert i fem resultatområder som gjenspeiler konsernets kjernevirksomhet og verdiskaping. Resultatområdene og stabsenhetene blir ledet av konserndirektører, som sammen med konsernsjefen utgjør konsernledelsen.