Konsernledelsen | Agder Energi

Ledelsen i Agder Energi

 

  Tom Nysted
  Konsernsjef

 

 

 

 

 

 

  Pernille Kring Gulowsen
  Konserndirektør Økonomi, finans og risiko

 

 

 

 

 

 

  Unni Farestveit
  Konserndirektør Samfunnskontakt

 

 

 

 

  

 

  Jan Tønnessen
  Konserndirektør Vannkraft

 

 

 

 

  

 

  Steffen Syvertsen
  Konserndirektør Kraftforvaltning 

 

 

 

 

   

 

  Anders Gaudestad
  Konserndirektør Marked

 

 

 

 

 

 

  Frank Håland
  Konserndirektør Fellesoperasjoner