Bedriftsforsamlingen | Agder Energi

Bedriftsforsamlingen

Bedriftsforsamlingen består av 5 representanter fra Agder-eierne, 5 fra Statkraft og 5 fra de ansatte.

Foto: Evenstad kraftstasjon i Arendalsvassdraget.

 

Fra Agdereierne: 

Medlemmer:

Vararepresentanter:

Per Kristian Lunden (leder),
Risør kommune

Nils Olav Larsen,
Vennesla kommune

Kirsten Helene Myren,
Vegårshei kommune

Janne Fardal Kristoffersen,
Lindesnes kommune

Jon Rolf Ness,
Bykle kommune

Gro Anita Mykjåland,
Iveland kommune

Reidun Bakken,
Audnedal kommune

 

Jan Sigbjørnsen,
Flekkefjord kommune

 

 

 

Fra Statkraft:

Medlemmer:

Felles varamedlemsrekke:

Kristin Steenfeldt-Foss (nestleder)

Torbjørn Steen

Erik Bratlie

Elise Kahrs Gilholt

Ingar Martinussen

 

Trude Fjeldstad

 

Knut Fjerdingstad

 

 

Fra ansatte:  

Medlemmer:

Vararepresentanter, i rekkefølge

Kristine Mål Vestøl - NITO

Kjell Åge Røyland - EL& IT

Frank Bringsjord - EL & IT

Øyvind Salvesen - EL & IT

Erik Gunnufsen - Negotia

Erik Gunnufsen - Negotia

Eivind K. Walskaar - Negotia

Nils Henrik Jenssen - EL & IT

Olav Narvestad - EL& IT

Magne Vestøl - Tekna

Svein Erik Rustad - NITO

 

Hege Lill S. Andersen - Negotia

 

Erik Lindeklei - EL & IT