Organisasjon og ledelse | Agder Energi
 

Ledelsen i Agder Energi

En oversikt over ledelsen i konsernet.

Les mer

 

Konsernstruktur

Energibransjen og Agder Energi står foran store utfordringer og konsernets evne til endring, utvikling og innovasjon vil være svært avgjørende de kommende årene. Konsernet er organisert slik at det står godt rustet til å møte fremtidens utfordringer og muligheter.

Les mer

 

Våre eiere

Statkraft AS er største eier i Agder Energi med 45,5 prosent av aksjene. Kommunene på Agder eier 54,5 prosent.

Les mer

 

Styret i Agder Energi

En oversikt over styremedlemmene i Agder Energi AS.

Les mer

 

Bedriftsforsamlingen

Bedriftsforsamlingen består av 5 representanter fra Agder-eierne, 5 fra Statkraft og 5 fra de ansatte.

Les mer

 

Styringsmodell

Helhetlig styringsmodell, nivåer og styringsdokumenter.

Les mer