Bedriftsforsamlingen

Bedriftsforsamlingen består av 5 representanter fra Agder-eierne, 5 fra Statkraft og 5 fra de ansatte.

Les mer

 

Våre eiere

Statkraft AS er største eier i Agder Energi med 45,5 prosent av aksjene. Kommunene på Agder eier 54,5 prosent.

Les mer

 

Ledelsen i Agder Energi

En oversikt over ledelsen i konsernet.

Les mer

 

Konsernstruktur

Konsernstruktur pr. mai 2014.

Les mer

 

Styret i Agder Energi

En oversikt over styremedlemmene i Agder Energi AS.

Les mer

 

Styringsmodell

Helhetlig styringsmodell, nivåer og styringsdokumenter.

Les mer