Historien | Agder Energi

Sørlandet samlet til ett kraftrike

30. juni 2000 er en milepæl i Sørlandets energihistorie. Fusjonsavtalen mellom de tre store energiverkene i landsdelen ble da høytidelig underskrevet på generalforsamlingen i Kristiansand.

Kraftgiganten Agder Energi ble en realitet da Aust-Agder Energi (AAE), Kristiansand Energiverk (KEV) og Vest-Agder Energiverk (VAE) gikk sammen.

Sørlandet fikk dermed Norges tredje største energiselskap – den gang med 1000 ansatte, 150.000 kunder og en kraftproduksjon på 7 TWh (sju tusen milliarder kilowattimer). Verdien av giganten, som var eid av Agders 30 kommuner og et kompetansefond, var i underkant av 15 milliarder kroner.

Eivind Krokmo fra Vest-Agder Energiverk fikk den prestisjetunge jobben som administrerende direktør.

Turbulens og høy spenning preget tiden før fusjonen. Å få alle eierkommunene med på tidenes største forretning på Sørlandet, var ikke enkelt. Mange kommunestyrer hadde ekstraordinære møter for å ta stilling til spørsmålet om fusjon.
Selve sammenslåingstanken ble lansert etter at Interkraft-samarbeidet havarerte 27. april 1999. De tre Agder-selskapene stod da foran store utfordringer og alene hadde de grunn til å føle seg truet av nordeuropeiske aktører. Et sammenslått selskap ville være mye bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer i energibransjen, mente mange.

I februar 2000 ble det første formelle fusjonsmøtet holdt. Deretter gikk det i turbofart. Alt 16. juni signerte styrene i de tre selskapene rammeavtalen for fusjon og anbefalte en sammenslåing overfor eierne.
14 dager senere ble storfusjonen undertegnet, men det gikk et halvt år før Agder Energi var formelt opprettet. Først 22. desember var selskapet registrert og godkjent av sentrale myndigheter.


Agder Energi var verdsatt til hele 14,8 milliarder kroner. Bytteforholdet mellom de tre fusjonerte selskapene var: Aust-Agder Energi 33,5 %, Vest-Agder Energiverk 38,7 % og Kristiansand Energiverk 27,8 %.