Om | Agder Energi
 

Sørlandet samlet til ett kraftrike

Les en kortversjon av hendelsene som førte til fusjonen av Aust-Agder Energi, Kristiansand Energiverk og Vest-Agder Energiverk.

Les mer

 

About us

The vision of Agder Energi is to be a leading Norwegian provider of climate-friendly energy solutions.

Les mer

 

Etikk

- I Agder Energi skal vi ha en høy etisk standard i alt vi foretar oss. Dette skal prege alle våre aktiviteter slik at vi sikrer vår konkurransekraft og vårt omdømme, sier konsernsjef Tom Nysted.

Les mer