Krav til faktura | Agder Energi

Krav til faktura

For å sikre en korrekt behandling av fakturaene fra våre leverandører, er vi avhengig av at fakturaene tilfredsstiller våre minimumskrav.

 Agder Energi benytter EHF som standard for faktura og kredittnota. For å sikre en korrekt behandling av fakturaene fra våre leverandører, er vi avhengig av at fakturaene tilfredsstiller noen minimumskrav. Kravene er i henhold til DIFI sine retningslinjer for formatet.

Agder Energi godtar kun elektroniske fakturaer fra våre leverandører. Hensikten er å redusere behandlingstiden, øke kvaliteten og at vi sammen gjør en felles innsats for miljøet ved å redusere papirbruken. Det samme gjelder også for kreditnota og purringer.


Kravet til fakturering gjelder for følgende selskap:

 Organisasjons-      Selskapsnavn
nummer

981952324         Agder Energi AS

989198637         Agder Energi Venture AS

996325830         Norsk Varme- og energiproduksjon AS

982974011          Agder Energi Nett AS

882973972          Agder Energi Vannkraft AS

998340403          Agder Energi Kraftforvaltning AS

955007514          Otra Kraft DA

959951829          Otteraaens Brugseierforening

971037253          Finndøla kraftverk

847088842          Arendals Vassdrags Brugseierforening

995878550          Northconnect AS

996625001          Northconnect KS

914496438         Stoaveien 14 AS

914496284         Stoa 192 AS

914496268         Stoa 234 AS

982974062         LOS AS

819449392         Entelios AS

921002807        Entelios Trading AB Filial i Norge

980921409        Agder Energi Varme AS

915499511        Enfo AS

920441580        Agder Energi Fleksibilitet AS

 

 

  1. Dere kan benytte ulike verktøy for å sende faktura til våre selskap.

  2.  

    1.      EHF - Elektronisk Handelsformat

De fleste økonomisystem støtter dette formatet, for mer info klikk her

Det kreves ingen testfaktura før oppstart, men det gjøres oppmerksom på at fakturafiler som ikke tilfredsstiller referansekravene vil bli avvist og returnert.

  •  
  1. 2.      Web-fakturaportal

For leverandører som ikke har mulighet for å sende EHF faktura fra sitt fakturasystem, kan man benytte ulike løsninger for web-fakturaportal. Her skriver du inn din faktura på en nettside og tjenesten sender fakturaen i riktig format og infrastruktur til mottaker. Sender du få fakturaer så kan dette være løsningen for deg. SendRegning er eksempel på et slikt system. Mer informasjon om løsningen og veiledning for å sende faktura,  klikk her.

Løsningen koster kr. 11 pr faktura. Agder Energi har ingen avtale med disse selskapene og kan ikke bistå med support på tjenestene, kontakt tilbyderne direkte.

 

Krav til referanser på fakturaen

Alle fakturaer må ha en referanse. Nedenfor er det gitt en forklaring på de ulike referansene:

 

1. Bestillings-/ ordrenummer: Dette skal oppgis dersom innkjøpsordre fra et Agder Energi selskap foreligger. Ordrenummer er et heltall (ingen bokstaver, tegn eller mellomrom skal oppgis i feltet).

Dersom innkjøpsordre ikke foreligger, skal feltet holdes tomt eller merkes med bokstavene NA

EHF referanse: OrderReference/ID

 

    1. 2. Deres referanse: Her skal det legges inn et 6-sifret ansattnummer (ingen bokstaver, tegn eller mellomrom). Ansattnummeret er oppgitt på innkjøpsordre. Dersom innkjøpsordre ikke foreligger, ta kontakt med din kontaktperson hos kunde (AE-selskap) for å få oppgitt ansattnummeret.

 

Feltet er obligatorisk i EHF og må inneholde en verdi.

EHF-referanse: AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID

 

    1. 3. Kontrakt-/ Rammeavtalenummer Her kan kontrakts- / rammeavtalenummer legges inn. Nummeret avklares med kontaktperson hos kunde (AE-selskap).

EHF referanse: ContractDocumentReference/ID

  

4. Tilleggsreferanser: Her kan referanser som ikke er dekket over angis. Mer enn en 

tilleggsreferanse kan angis.

EHF referanse: AdditionalDocumentReference/ID

 

Øvrige krav

I våre standard avtalevilkår fremgår det at vi har netto 30 dagers betalingsbetingelser. Dersom ikke noe annet er avtalt, forutsettes det at fakturaen er i samsvar med dette. Frakt og eventuelle fakturagebyrer må være avtalt på forhånd. Våre standard leveringsbetingelser er i henhold til INCOTERMS 2010– DDP (fritt levert). Vi aksepterer normalt ingen fakturagebyrer.

 

Fakturaer som ikke tilfredsstiller våre krav vil bli avvist. Fakturaer skal ikke sendes i ordinær post eller på e-post.