Krav | Agder Energi

Krav

Her finner du nyttig informasjon som leverandør til Agder Energi.

Kontrakter: Agder Energi benytter i størst mulig grad standard kontrakter. Der det ikke finnes standardkontrakter benyttes Agder Energi sine generelle avtalevilkår for tjeneste- og varekjøp.

Bakgrunnssjekk: På grunn av føringer i Kraftforsyningsforskriften krever AE at det gjennomføres en kontroll av alt personell som har tilgang til særskilte deler av vår virksomhet. Tjenester relatert til selskaper tilknyttet Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon, men også øvrige selskap som kan være berørt, krever man bakgrunnssjekk/ full bakgrunnssjekk før et oppdrag igangsettes. Definerte krav til bakgrunnssjekk finner dere her.

Bestillingsløsninger og krav til kataloger: For å sikre at kontraktens avtalte produkter og tjenester er tilgjengelig for bestilling, benytter vi oss av bestillingsløsninger. Som leverandør må du kunne levere en detaljert oversikt over avtalte produkter og tjenester. Ordre, ordrebekreftelser og kataloger bli formidlet via EHF standarden. For mer info se link under.

Levering og leveringstider: Leverte produkter og tjenester skal til enhver tid være i samsvar med det som fremkommer av kontrakten og bestillingen. Avvik til dette skal varsles umiddelbart. Våre generelle avtalevilkår inneholder bestemmelser om fritt levert til våre lokasjoner. Dersom ikke annet er avtalt så gjelder dette.

Krav til faktura: Agder Energi godtar kun elektroniske fakturaer fra våre leverandører . Hensikten er å redusere behandlingstiden, øke kvaliteten og at vi sammen gjør en felles innsats for miljøet ved å redusere papirbruken. Det samme gjelder også for kreditnota og purringer. For andre henvendelser, klikk her for kontaktadresser.

 

Les også:

 Krav til faktura

EHF formatet for ordre, ordrebekreftelser og kataloger.

Oversikt over økonomisystemer som er klare for å sende EHF faktura.

 Request for electronic invoice