Helse, miljø og sikkerhet | Agder Energi

Helse, miljø og sikkerhet

Agder Energi har som ambisjon at alle medarbeidere forlater arbeidsplassen med like god helse som da de kom og med en positiv opplevelse av arbeidsdagen.

Konsernet legger stor vekt på arbeidet med og oppfølgingen av helse, miljø og sikkerhet (HMS). Agder Energi har følgende overordnede strategiske mål:

    • Fortsette arbeidet med HMS, slik at nullvisjonen for ulykker etterleves og et lavt nivå for sykefravær (<3,5%) opprettholdes.

 

Agder Energi har som mål at:

- Konsernet skal være en arbeidsplass uten ulykker og jobbrelatert
  sykefravær.

- Medarbeiderne skal ha høy trivsel.

- Medarbeidere skal ha fokus på egen helse.