Erfaringsutveksling i NorFlex | Agder Energi

Erfaringsutveksling i NorFlex

NorFlex-prosjektet har som mål å utløse mer fleksibel strømbruk hos kundene.

Gruppearbeid om markedsmodeller.

Under en samling for alle partnerne i prosjektet hos Glitre Energi i Drammen ble det anledning til å utveksle erfaringer fra prosjektets første fase, og diskutere planer for veien videre i prosjektet.

- Dette er nybrottsarbeid, og da har vi ikke alle svarene klare. Derfor er deling av erfaringer - både det som har lykkes og det som ikke har gått helt som planlagt – avgjørende for å oppnå målene for prosjektet. Vi er opptatt av at det skal være lov å prøve og feile. Så evaluerer vi og justerer kursen deretter, sier prosjektleder Marianne Trollsås Fenger.

Utvekslet synspunkter og ideer
Den overordnede piloten i NorFlex-prosjektet skal utvikle metodikk og hypoteser om markedsmodeller, roller og ansvar som skal testes på de tre separate pilotprosjektene i Agder, Møre og Lier. Et viktig formål med samlingen var å utveksle synspunkter og ideer omkring markedsmodeller. Derfor diskuterte deltakerne i Drammen en rekke spørsmål som er aktuelle i et fleksibilitetsmarked, som eierskap og tilgang til data, hvordan fleksibilitet kan valideres og hvem som kan gjøre det, og utfordringer for balanseansvarlig part i et fleksibilitetsmarked.

Verdifulle innspill

Uten at man kan sette to streker under svarene, ga diskusjonene verdifulle innspill til det videre arbeidet med å utvikle markedsmodeller. Planen er at man i neste fase av prosjektet skal teste hypotesene om markedsmodellene, før man i tredje og siste fase skal skalere disse.

På samlingen deltok representanter for Glitre Energi, Agder Energi, NODES, Statnett, Enova og NVE.

Glitres Egil André Jacobsen var vert for samlingen.

Steinar Rune Eriksen i NODES presenterte arbeidet med markedsmodeller.