Om konsernet | Agder Energi

Om Agder Energi

Agder Energi er landets fjerde største energiprodusent

Kort om Agder Energi

Agder Energi foredler og forvalter fornybar energi. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Vår visjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi.

Hvor?

Agder Energi har hovedkontor i Kristiansand og er eid av kommunene på Agder (54,5%) og Statkraft Holding (45,5%).

Våre eiere

Hvor mye?

Agder Energi er Norges fjerde største kraftprodusent

Agder Energi har en årlig gjennomsnittsproduksjon på 8,1 TWh Det er ca. 6% av all kraft som produseres i Norge hvert år.

Nesten all kraften vår lager vi i ett av våre*
49 vannkraftverk
Mer om kraftstasjonene
*12 av våre kraftverk er deleide
Hvor mange?

I Agder Energi konsernet jobber det ca. 1000 mennesker*

170
I AGDER ENERGI KONSERN
170
I AGDER ENERGI VANNKRAFT
170
I AGDER ENERGI NETT
170
I AGDER ENERGI KRAFTFORVALTNING
140
I OTERA RATEL
65
I LOS
15
I AGDER ENERGI FJERNVARME
Hvem gjør hva?

*I Agder Energi og datterselskapene, inkludert ansatte i Venture-selskapene?

om ae varme
500
Operative jobber
(Montører, fagarbeidere og servicemedarbeidere)
om ae varme
350
Merkantile jobber
(Rådgivere, saksbehandlere og konsulenter)
om ae varme
200
Tekniske jobber
(ingeniører og teknikere)
om ae varme
150
Jobber i ledelse
(direktører og ledere)
Samfunnsansvar

Agder Energi skaper verdier - verdier som kommer hele sørlandet til gode

Sol
Sol
Utnyttelse av fornybare
energikilder
er natur-
og klimavennlig
Sol
Nesten all kraften vi
produserer er vannkraft —
den billigste og reneste kraften
som finnes
Sol
Å bygge og vedlikeholde
infrastrukturen er livsviktig
for samfunnet vårt som
trenger mye energi
Sol
Å tenke fornybar energi har ført
til at vi satser på utbygging av
fjernvarmenettet på Sørlandet
Sol
Vår virksomhet skaper
betydelige ringvirkninger
for andre firmaer på Sørlandet
Sol
Våre etiske regler sikrer
konkurransekraften vår og
gjør at vi kan opprettholde et
godt omdømme
Sol
I vårt lærlingprogram tar vi en
aktiv rolle i samfunnsoppdraget vårt
når vi lærer opp fremtidige
fagarbeidere
Sol
Hvert år gir vi solide tilskudd
til sørlandske kommuner,
når vi gir overskuddet vårt
tilbake
til eierne våre
Flere sider om verdiskaping:
om ae varme
1,2%=12,5 mill
For Farsund kommune betyr en drøy prosent eierandel i Agder Energi over tolv millioner i utbytteinntekter.

om ae varme
Satser stort på mer vannkraft
Agder Energi Vannkraft har som mål å realisere ny lønnsom produksjon gjennom utbygging av nye anlegg og opprustning av eksisterende anlegg.
om ae varme
Samfunns- rapporter
Produksjon av fornybar energi er en sentral del av løsningen på klimakrisen. Agder Energi rapporterer årlig i henhold til den internasjonalt anerkjente Global Reporting Initiative (GRI).
Flere sider om Agder energi:
om ae org. og ledelse
Organisasjon og ledelse
Her finner du en oversikt over konsernstruktur, hvem som sitter i selskapets ledelse, styre og bedriftsforsamlingen, samt oversikt over våre eiere
om ae jobb
Jobb i Agder Energi
Agder Energi er en spennende arbeidsplass. Vi ønsker å komme i kontakt med flinke mennesker som kan bidra til å utvikle virksomheten videre
om ae historie
Historie
Agder Energi ble etablert i 2000 etter en fusjon mellom tre store energiverk. Dette var en milepæl i Sørlandets energihistorie.
om ae innkjøp
Innkjøp
Konsernet kjøper varer og tjenester for cirka 1,8 milliarder kroner hvert år. Vi legger stor vekt på en ryddig innkjøpspolitikk. Vil du vite mer, klikk på lenken under
visjon og verdier
Visjon og verdier
Vår visjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi. Vår visjon og våre verdier gir oss mål og retning i vårt samfunnsoppdrag
Skoleinformasjon
Skoleinformasjon
Er du interessert i det Agder Energi gjør, eller ønsker å være med å utvikle fremtidens klimavennlige energiløsninger.