Terje Knutsen

Konserndirektør, Yara

Yara

Terje Knutsen

Gjennom 30 år i selskapet har Terje Knutsen opplevd store endringer, og arbeider nå med selskapets innsats for å digitalisere landbruket.

I takt med at den globale befolkningen øker, blir behovet for en mer effektiv og bærekraftig matproduksjon med bedre energi- og ressursforvaltning stadig viktigere. 

Hvordan ser et landbruk som metter 10 milliarder mennesker ut? Få er bedre posisjonert til å si noe om dette enn Knutsen.