Agder Energi-konferansen

Foredragsholdere

Vi jobber med å sette sammen et spennende program med foredragsholdere og bidragsytere til Agder Energi-konferansen 2020.

Kristin Clemet

Daglig leder, Civita Civita

Kristin Clemet har gjennom en årrekke befestet sin posisjon som en av Norges skarpeste politiske analytikere.

Den tidligere utdannings- og kunnskapsministeren leder i dag tankesmien Civita, og vil på konferansen dele sin innsikt i hvor Norge og verden er på vei politisk

En stadig økende grad av populisme skaper økte spenninger før valget i 2021. Kan vi stå overfor et vippepunkt i politikken?  

Terje Knutsen

Konserndirektør, Yara Yara

Gjennom 30 år i selskapet har Terje Knutsen opplevd store endringer, og arbeider nå med selskapets innsats for å digitalisere landbruket.

I takt med at den globale befolkningen øker, blir behovet for en mer effektiv og bærekraftig matproduksjon med bedre energi- og ressursforvaltning stadig viktigere. 

Hvordan ser et landbruk som metter 10 milliarder mennesker ut? Få er bedre posisjonert til å si noe om dette enn Knutsen.

Benedict Evans

Partner Andreessen Horwitz

Benedict Evans har 20 års erfaring med mobil, digitale medier og teknologi. Han har jobbet med disse temaene i teleselskapet Orange, NBC Universal og sist som partner i venture-kapitalfirmaet Andreessen Horwitz i Silicon Valley. Andreessen Horwitz er et av verdens mest vellykkede og anerkjente VC-fond i teknologi-sektoren, med investeringer i selskaper som FacebookLyftPinterest, Skype, AirBnBCoinbase og TransferWise. 

Benedict vil dele sine erfaringer og analyser rundt hvor verden er på vei med utgangspunkt i hvordan man tenker når man identifiserer og investerer i selskaper med eksponentielt vekstpotensial. Med andre ord: Hvordan investerer man for å endre verden. 

Anja Bakken Riise

Leder Framtiden i våre hender

Anja Bakken Riise er leder av Framtiden i våre hender, en av Norges største miljø- og solidaritetsorganisasjoner, med over 38.000 medlemmer. Framtiden i våre hender jobber for en mer bærekraftig og rettferdig fordeling av verdens ressurser, og i 2015 var organisasjonen en av pådriverne for at Oljefondet skulle slutte å investere i kull – en beslutning som skapte bølger i finansmarkedene og fikk investorer over hele verden til å følge etter.

 De klimatiske vippepunktene truer verden som vi kjenner den. Men risikoen de representerer er i liten grad priset inn i norsk næringsliv eller i finansmarkedene. På Agder Energi-konferansen vil Anja Bakken Riise ta for seg hvilken klimarisiko norsk næringsliv møter, samt peke på mulige veier fremover.

 Anja Bakken Riise har vært byrådssekretær for miljø og samferdsel i Oslo, er tidligere leder av Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond, samt nestleder i FN-sambandet, og har studiebakgrunn fra utviklingsstudier.

 

Maria Moræus Hansen

Tidligere COO og CEO Wintershall Dea

Maria Moræus Hansen er en av Norges mest erfarne næringslivsledere. Etter å ha vært Chief Operating Officer og Deputy CEO i Wintershall Dea i Tyskland flyttet hun ved årsskiftet hjem til Norge og er i dag blant annet styreleder i nyetablerte Oslobygg

Før Hansen tok over sjefsstolen i DEA ledet hun den franske energikjempen Engies uttreden av den fossile delen av energisektoren.

Både europeiske «utilities» og olje- og gasselskaper går gjennom store endringer som et resultat av klimautfordringen og energitransformasjonen. Fremtidens energisystem og tidslinjen i endringsprosessen er fortsatt usikker. Hvordan skal energiselskap greie å velge riktig strategi og skape verdier for sine eiere i et uoversiktlig marked?

Moræus Hansen har inngående kjennskap til prioriteringene som ligger bak en total endring i porteføljen til et av Europas største energiselskaper, og har fulgt utviklingen i den globale energisammensetningen tett. På konferansen deler hun sin innsikt og erfaring.