Agder Energi-konferansen 2019

Foredragsholdere

Vi jobber med å sette sammen et spennende program med foredragsholdere og bidragsytere til Agder Energi-konferansen 2020.

Kristin Clemet

Daglig leder, Civita

Kristin Clemet har gjennom en årrekke befestet sin posisjon som en av Norges skarpeste politiske analytikere.

Den tidligere utdannings- og kunnskapsministeren leder i dag tankesmien Civita, og vil på konferansen dele sin innsikt i hvor Norge og verden er på vei politisk

En stadig økende grad av populisme skaper økte spenninger før valget i 2021. Kan vi stå overfor et vippepunkt i politikken?  

Terje Knutsen

Konserndirektør, Yara

Gjennom 30 år i selskapet har Terje Knutsen opplevd store endringer, og arbeider nå med selskapets innsats for å digitalisere landbruket.

I takt med at den globale befolkningen øker, blir behovet for en mer effektiv og bærekraftig matproduksjon med bedre energi- og ressursforvaltning stadig viktigere. 

Hvordan ser et landbruk som metter 10 milliarder mennesker ut? Få er bedre posisjonert til å si noe om dette enn Knutsen.