Trainee Sør

Gjennom samarbeidet med Trainee Sør får konsernet tilgang til unge, dyktige mennesker med høy utdannelse og store ambisjoner.

Trainee Sør søker kandidater som har en mastergrad eller tilsvarende og som ønsker seg en unik arbeidserfaring gjennom tre plasseringer blant de 40 medlemsbedriftene på Sørlandet. Kandidatene bør ha fagbakgrunn som har naturlig plass i næringen på Sørlandet.

Til traineesor.no