Hvordan fungerer vannkraft
AE LOGO
AE LOGO

Hvordan fungerer vannkraft?

Vannkraften er hovedkraft-
kilden i Agder Energi. Men
hvordan fungerer
den egentlig?
(Skroll nedover)

Havvannet fordamper

Vannet som fordamper opp
fra havet, blir til regndråper
i skyene over de kalde,
norske fjellene

..og faller ned som regn

Temperaturen oppe i skyene gjør
at dampen kondenserer
og blir til regn og snø
 
 
 

Regnet samles

Regnet blir til bekker og elver,
dammer og innsjøer, som
vi samler i magasiner
i fjellene i Norge

Magasinet

Demningene gjør at vi kan samle
regnvannet og sørge for at
det alltid er nok vann
til å produsere strøm
 
 
 
 
 

Høy fallhøyde

Vannet slippes ned i stor fart
gjennom lange rør, som
ofte ligger inne i fjellet
turbine spin
turbine spin
 
 

Turbinen

Vannet treffer turbinhjulet som roterer og driver en generator som lager strøm av energien
tree
tree
tree
tree

Høyspent

Strømmen fraktes så ut i
landet via et ledningsnett
med høyspenning
 

Omforming
til lavspent

Strømmen gjøres om til lav-
spent for å kunne brukes
i strømnettet
 
 
 
 

Omforming
til lavspent

Strømmen kan sendes til huset
ditt når den har samme
spenning som du har
hjemme
 
 
 
 

Hjemme hos deg

Endelig er vannkraften blitt til elektrisitet
som du kan bruke hjemme hos deg selv -
f.eks til å drive dingsen som du ser dette
på.
 
slide1 slide1