Hør mer om hvordan europeisk grønn giv gir konsekvenser for Norge i vår podkast "Energi og teknologi" 

Velkommen til Energidagen

Agder Energi inviterer alle niendeklassinger på Agder til en energidag.

I løpet av det tre og en halv timer lange opplegget vil elevene lære om ulike former for energi og elsikkerhet, samt få prøve seg på en rekke praktiske oppgaver knyttet til ulike energibegrep.

Agder Energi har inngått et samarbeid med Vitensenteret Sørlandet, som innebærer bruk av deres ressurser og undervisningsopplegg.

Til påmelding