Newsroom | Agder Energi
 

Advarer mot usikker is

Agder Energi oppfordrer alle til å være svært forsiktige ved ferdsel i nærheten av regulerte vann. Regn med at isen ikke er sikker!

Read more
 

På vei mot likestilt arbeidsliv

Agder Energi er ett av seksten sørlandsselskap som er med i det to-årige pilotprosjektet "Likestilt Arbeidsliv 2016-2018". Prosjektet jobber for å etablere et system for sertifisering av likestillings- og mangfoldsarbeidet i virksomhetene.

Read more
 

Hva er realitetene vedrørende strømutfallene på Sørlandet?

I etterkant av strømbruddene har det kommet mange påstander fra ulike hold, og vi ønsker å informere om hva som er realitetene.

Read more
 

Resultat pr. 4. kvartal og foreløpig resultat 2017

Resultatet er preget av god underliggende drift, gevinster fra transaksjoner og lavere kostnad knyttet til utsatt grunnrenteskatt.

Read more
Friday 16. February 2018 kl. 16:01

Advarer mot lavthengende strømlinjer og usikker is

Tuesday 13. February 2018 kl. 10:29

New company established to develop European energy market of the future

Tuesday 13. February 2018 kl. 09:35

Etablerer nytt selskap for å utvikle fremtidens markedsplass i Europa

Wednesday 10. January 2018 kl. 14:20

Netsecurity kjøper Systempartner

Thursday 21. December 2017 kl. 13:28

Agder Energi and Nord Pool join forces to create the marketplace of the future

Thursday 21. December 2017 kl. 10:30

Agder Energi og Nord Pool samarbeider om fremtidens markedsplass

Energiselskapet Agder Energi og markedsoperatøren Nord Pool har innledet et samarbeid om å utvikle en markedsplass for handel med desentral fleksibilitet.

Friday 12. January 2018:

«Fremtidens kunderelasjon blir digitalisert»