Newsroom | Agder Energi
 

Rekordår for fornybar fjernvarme

I fjor hadde Agder Energi Varme rekordhøy produksjon av fornybar fjernvarme i Kristiansand, som er Norges femte største fjernvarmeby.

Read more
 

Store muligheter for en offensiv bransje

Kraftbransjen står overfor store muligheter når elektrifisering skyller over samfunnet som en flodbølge og neste generasjons samfunn skal bygges.

Read more
 

Kongsberg Digital og Agder Energi inngår partnerskap og starter pilotprosjekt

Kongsberg Digital og Agder Energi inngår et nytt partnerskap. Blant annet skal selskapene utforske bruken av digital tvilling-teknologi for vannkraftverk og -systemer.

Read more
 

Elektrisk på Agder Energi-konferansens første dag

Den teknologiske utviklingen kommer trolig til å endre verden like mye som den fossildrevne revolusjonen har gjort.

Read more
 

Rekordstor interesse for Agder Energi-konferansen

I tillegg til å høre om Electric City, utfordringer og løsninger, har du muligheten til å oppleve Electric City. Nærmere bestemt Kristiansand basert på en utviklet fremtidsvisjon for år 2050.

Read more
 

Kartlegger energibruken i Kristiansand

En sentral del i oppdraget er å utvikle en universell metode, som også kan benyttes av andre kommuner, og selv om kartleggingen i første omgang gjelder Kristiansand vil det være enkelt å gjøre tilsvarende kartlegging i Arendal, Lillesand, Tvedestrand etterhvert.

Read more
Tuesday 07. May 2019 kl. 13:50

Resultatnedgang for Agder Energi

Tuesday 02. April 2019 kl. 12:21

Agder Energis årsregnskap for 2018 er godkjent

Friday 15. February 2019 kl. 11:36

Godt årsresultat for Agder Energi

Friday 30. November 2018 kl. 11:04

We enable our customers to lead the way in the transition to sustainable energy solutions

Friday 30. November 2018 kl. 11:00

Vil gjøre kundene ledende på klimavennlige løsninger

Thursday 15. November 2018 kl. 19:09

Avtale mellom Nasdaq og Einar Aas

Thursday 25. April 2019:

«Viktigere vannkraft med riktigere skatt»