Tom Nysted i Sundtofts klimaråd | Agder Energi

Tom Nysted i Sundtofts klimaråd

- Klimautfordringen kan ikke møtes uten en vesentlig og varig økning i bruken av fornybar energi i verden. Hvordan vi kan bidra til dette i Norge og Europa vil bli min viktigste innfallsvinkel som medlem av Klima- og miljøministerens Klimaråd, sier konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi.

Nysted blir fast medlem av Klimarådet, som skal ha sitt første møte 16. desember. Klimarådets oppgave skal være å gi råd og innspill om utformingen av regjeringens klimapolitikk.

- Jeg setter stor pris på å bli spurt om å delta, og jeg vil kvittere med å være så konkret som mulig i de rådene jeg vil gi. Fra mitt ståsted i kraftbransjen handler dette i Norge dels om hvordan vi kan øke produksjonen av fornybar energi, dels om å utvikle en mer robust infrastruktur og dels om hvordan stadig flere samfunnsaktiviteter må elektrifiseres med fornybar energi fra vann, vind og sol.

- Dette krever prioriteringer, ressurser og betydelige investeringer, og en av problemstillingene er hva vi kan gjøre for å forbedre kapitaltilførselen til sektoren, sier Nysted.

- Et vesentlig poeng er hvordan vi med våre enestående vannkraftressurser også kan bidra til det grønne skiftet i Europa ved å tilby ren, fornybar energi. Klimaforurensningene og den globale oppvarmingen stanser som kjent ikke ved landegrensene. De som fortsatt mener at vi ikke skal bygge mellomlandskabler og heller beholde all vannkraften i Norge, kan ikke ha fått med seg at dette også er selvhjelp, påpeker Nysted.

I Klimarådets første møte er den internasjonale rapporten «New Climate Economy: Better growth, better climate» og rapportens relevans for Norge, et av temaene. Klimarådet skal også drøfte perspektiver rundt en klimalov. Nå gjennomføres en høring om hvorvidt vi trenger en slik lov.

- Den internasjonale rapporten er svært interessant, ikke minst fordi den dokumenterer at klimasatsing er en vekstdriver. Den påpeker også at over halvparten av det kommende elektrisitetsforbruket de neste femten årene vil være innen fornybar energi. Det viser hvilken nøkkelrolle fornybarnæringen har framover.

- Når det gjelder en klimalov har jeg foreløpig ikke gjort meg opp noen mening. Det lyder tiltalende, men spørsmålet er om vi ikke alt har et lovverk å bygge videre på. En egen klimalov kan bli så lite konkret at den blir et symbol og en sovepute, sier Tom Nysted.

Kontaktpersoner: Konsernsjef Tom Nysted Mobil 913 21 100

Kommunikasjonssjef Christian Altmann Mobil 909 68 541

av Christian Altmann
kommunikasjonssjef