Strømkunder kan tjene gode penger på fleksibelt forbruk - les mer om NorFlex og meld deg på her 

Styrene fremmer fusjonsvedtak for generalforsamlingene

Styrene i Glitre Energi og Agder Energi har i dag signert felles plan for fusjon av konsernene og vil avholde ekstraordinære generalforsamlinger for endelig vedtak den 20. september.

- Styret har nå vedtatt å fremme endelig vedtak for generalforsamling. Vi bekrefter på nytt at en fusjon mellom de to konsernene vil skape et kraftfullt nytt konsern som trygger dagens, og utvikler nye, arbeidsplasser i begge regioner. Fusjonen skaper større økonomiske verdier og sammen får vi størrelse og kompetanse for å gripe de mulighetene som ligger foran oss, sier styrelederne Ann-Christin Andersen i Glitre Energi og Lars Erik Torjussen i Agder Energi.

I mai anbefalte styrene en fusjon mellom de to konsernene basert på det fremforhandlede forslaget til bytteforhold og avtaleverk. Anbefalingen om fusjonen har siden da vært til eierbehandling.

Det vil bli avholdt ekstraordinære generalforsamlinger i Glitre Energi og Agder Energi den 20. september. Forutsatt godkjenning i de to selskapenes generalforsamlinger og av myndighetene, forventes transaksjonen å være gjennomført i løpet av 4. kvartal i år.

De konserntillitsvalgte i begge konsern har vært involvert i hele prosessen og støtter også fusjonen.

- Vårt fokus har hele tiden vært å jobbe for å trygge arbeidsplassene i de to regionene og sikre at lokale arbeidsplasser opprettholdes, sier Oddvar Berli, konserntillitsvalgt i Agder Energi.

Gjennom en fusjon etableres Norges nest største nettselskap med ca. 310 000 nettkunder, den tredje største vannkraftprodusenten med en årlig middelproduksjon på rundt 11,3 TWh, det største selskapet innenfor strømsalg til bedriftskunder og et av de største selskapene innenfor strømsalg i privatmarkedet med rundt 200 000 kunder.

Om Glitre Energi:
Glitre Energi eier, utvikler og drifter infrastruktur basert på vannkraft. Vi produserer 100 % fornybar energi, og leverer den hjem til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn. Glitre Energi AS eies av Drammen kommune og Vardar med 50 prosent eierandel hver.  


Om Agder Energi:
Agder Energi leverer ren energi for at samfunnet skal fungere, nå og for fremtiden. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Agder Energi eies av kommunene på Agder med til sammen 54,47 % av aksjene, og Statkraft Industrial Holding AS med 45,53 % av aksjene.  

Kontaktpersoner: 

Lars Erik Torjussen
Styreleder Agder Energi
Mobil: 905 12 330

Ann-Christin Andersen
Styreleder Glitre Energi
Mobil: 934 43 606