Informasjon til leverandører om fusjonen 

Sterkt resultat for Agder Energi

Agder Energi hadde et underliggende resultat etter skatt på 673 millioner kroner i første halvår 2021. Det er mer enn en dobling fra samme periode i fjor, da konsernet hadde et resultat på 244 millioner kroner etter skatt.

For at laksen skal komme enkelt og trygt opp til gyteområdene ovenfor Rygenedammen i Nidelva, har Agder Energi Vannkraft bygget en ca. 270 meter lang laksetrapp.
For at laksen skal komme enkelt og trygt opp til gyteområdene ovenfor Rygenedammen i Nidelva, har Agder Energi Vannkraft bygget en ca. 270 meter lang laksetrapp.

- Vi har lagt bak oss et godt halvår hvor konsernets kraftproduksjon har levert sterke resultater. Høyere kraftpriser, høy produksjon og effektiv drift i hele konsernet har bidratt til et solid halvårsresultat. Jeg er stolt over hvordan våre ansatte har stått på og vist omstillingsevne i en annerledes tid, sier konsernsjef Steffen Syvertsen.

Økte kraftpriser

I Agder Energis prisområde økte den gjennomsnittlige spotprisen kraftig i første halvår, og var på 48,1 øre pr. kilowattime (kWh). I første halvår i fjor var den gjennomsnittlige spotprisen på 10,1 øre pr. kWh.

I første halvår i år har sikringsaktiviteter medført at de oppnådde kraftprisene har vært noe lavere enn spotprisene.

Produserte mer vannkraft

I første halvår 2020 har Agder Energis kraftstasjoner produsert 5 039 GW ren, fornybar energi. Det tilsvarer det gjennomsnittlige energibehovet til rundt 315 000 boliger. Vannkraftproduksjonen økte i første halvår med 16 prosent i forhold til samme periode i fjor, da ble det produsert 4 359 GWH.

Følger pandemien nøye

Agder Energi har ansvar for samfunnskritisk infrastruktur – samfunnet må ha strøm for å kunne fungere. 

- Vi har en egen ekriseberedskapsgruppe som følger situasjonen nøye, planlegger og iverksetter tiltak etter behov, slik at vi er best mulig rustet til å håndtere vår samfunnskritiske rolle og bidra til lavere smittetrykk i samfunnet. Den operative driften i konsernet har ikke vært påvirket av pandemien, sier Syvertsen.

Lysere fremtidsutsikter

Etter rekordlave kraftpriser i 2020, har det i første halvår i 2021 vært en kraftig gjeninnhenting i prisene. Terminprisene indikerer vesentlig høyere priser også for resten av 2021.

- Ved utgangen av halvåret var ressursbeholdningen vår, det vil si vann og snø, litt lavere enn normalt. Med en normal ressurstilgang fremover forventer vi en høyere kraftproduksjon i 2021, og en vesentlig høyere netto energiomsetning i 2021 enn vi hadde i fjor, sier Syvertsen.

Industrielle satsinger

Konsernets satsing på nye posisjoner i det grønne skiftet har blitt positivt mottatt av markedet. Batteri-selskapet Morrow Batteries gjennomførte en vellykket kapitalinnhenting og fikk inn 230 millioner kroner, som verdsatte selskapet til 1,5 mrd. kroner. Finansieringen sikrer blant annet første byggefase av Morrows innovasjonssenter i Grimstad og pilotfabrikk i Arendal.  Etter emisjonen har Agder Energi en eierandel på 35,3 %.

Agder Energi har, sammen med HitecVision-eide Vårgrønn og Green Investment Group, meldt seg på i konkurransen om å få konsesjon for å bygge havvind i Sørlige Nordsjø II.

- Vi ønsker å bidra til å øke tempoet i det grønne skiftet. Det vil være bra for klimaet og bra for Agder Energi. Gode resultater gir oss et godt fundament når vi fremover vil ta del i den fornybare re-industrialiseringen som skjer. Potensialet er stort, men dersom vi skal bygge ny industri som gir fremtidige arbeidsplasser og verdiskaping, må vi handle nå, sier Syvertsen.

Link til norsk kvartalsrapport.

Link til engelsk kvartalsrapport

Kontaktpersoner:

Steffen Syvertsen, konsernsjef, mobil 909 28 415
Pernille K. Gulowsen, konserndirektør Økonomi og finans, mobil 991 57 975