Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Skal levere kraft til Yaras hydrogenproduksjon

Agder Energi og Yara har inngått avtale om leveranse av ren norsk vannkraft til demonstrasjonsprosjektet for produksjon av grønn hydrogen og ammoniakk ved Yaras fabrikk i Porsgrunn.

Bilde av Yaras fabrikk på Herøya i Porsgrunn. FOTO: Yara
Bilde av Yaras fabrikk på Herøya i Porsgrunn. FOTO: Yara

Steffen Syvertsen.jpg- Tilgangen på langsiktige avtaler for leveranser av ren norsk vannkraft er avgjørende for elektrifiseringen av norsk industri og utbyggingen av ny grønn industri. Avtalen med Yara er et godt eksempel på hvordan Agder Energi som fornybarkonsern kan gå sammen med store industriaktører som vil elektrifisere sine virksomheter. Det er det grønne skiftet i praksis! Det bidrar til å redusere utslipp og sikre arbeidsplasser inn i en fornybar fremtid, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi.

Avtalen strekker seg over 10 år, og er en viktig bidragsyter til realiseringen av et prosjekt som kan bane vei for full avkarbonisering av Yaras ammoniakkproduksjon i Porsgrunn.

Yara er verdensledende på produksjon av ammoniakk. Sammen med Linde Engineering skal Yara bygge et demonstrasjonsanlegg for grønn hydrogen, som deretter vil bli omdannet til ammoniakk ved den eksisterende fabrikken på Herøya i Porsgrunn. Når anlegget står klart i 2023 vil det ha en produksjonskapasitet på 10 tonn grønn hydrogen i døgnet og bli en av de første til å kunne levere produkter basert på grønn hydrogen på denne skalaen.

En ny verdikjede for grønn hydrogen og grønn ammoniakk

- Demonstrasjonsprosjektet er starten på en strategisk satsing som skal etablere en ny verdikjede for grønn hydrogen og grønn ammoniakk. Dette kan skape og trygge arbeidsplasser i Norge fremover. Tilgang på billig og ren kraft er helt avgjørende for denne satsningen, sier Magnus Ankarstrand, leder for Yaras enhet Yara Clean Ammonia.

Ved å elektrifisere produksjonen og erstatte gass med norsk vannkraft, vil pilotprosjektet alene kutte Yaras årlige CO2-utsipp med 41.000 tonn og produsere utslippsfri hydrogen og grønn ammoniakk til Yaras egen bruk eller eksport.

Fornybar energi har en nøkkelrolle

Agder Energi forvalter mer enn 30 TWh i det nordiske markedet, og har over tid bygget opp en solid kompetanse på kraftmarkedene. Fornybar energi er sentral i utviklingen av ny industri, samtidig som det gir store muligheter til å redusere utslipp gjennom utvikling og elektrifisering av eksisterende industrier, som Yaras anlegg.

En stor, grønn eksportmulighet

For å nå de de nasjonale og internasjonale klimamålene må tungtransport på land, sjøtransport og industriproduksjon avkarboniseres. Da blir utslippsfri hydrogen og ammoniakk avgjørende, samtidig som det også representerer en stor, grønn eksportmulighet. Her har Norge muligheter for å tette eksportgapet når oljeinntektene faller i fremtiden.

- Norge har med vår regulerbare vannkraftproduksjon og havvindplaner et unikt utgangspunkt for å utvikle storskala grønn hydrogenproduksjon for eksport, men regjeringen bør som våre naboland raskt tallfeste mål og tilby konkurransedyktige rammevilkår og insentiver for utvikling av den grønne hydrogenindustrien. Her må staten, bedriftene og investormiljøene mobilisere sammen, sier Syvertsen.

Elektrifiseringen av ammoniakkfabrikken til Yara på Herøya får Enova-støtte, men i motsetning til Danmark, Sverige, UK og Tyskland, har ikke Norge tallfestet sin hydrogenambisjon. Selv om det er bevilget midler til innovasjon, forskning og pilot- og demonstrasjonsanlegg, ligger satsingen i Norge betydelig under nivåene vi ser i landene rundt oss.