Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Satser på grønn varme

Agder Energi ønsker å styrke seg i det voksende kundemarkedet for grønn varme, og etablerer et nytt konsern innen fjernvarme og bioenergi. Det er økende etterspørsel fra industrivirksomheter, næringsliv og boligsektoren etter klimavennlige løsninger.

Vesterveien Varmesentral, som sikrer leveranse av fjernvarme til Kristiansand.
Vesterveien Varmesentral, som sikrer leveranse av fjernvarme til Kristiansand.

Steffen_konsernsjef1.jpg- Bioenergi og fjernvarme er markeder i vekst, og vil være et viktig bidrag for å nå klimamålene. I vår konsernstrategi skal vi jobbe for å etablere ny, grønn industri. Denne satsingen er et eksempel på det, i likhet med hva vi gjør innen batteriproduksjon, havvind og hydrogen. Med kompetansen, teknologiene og kundene som finnes i disse selskapene har vi et godt grunnlag for et nytt, sterkt varmekonsern, sier konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi, som er et av Norges største kraftselskaper.

Agder Energi samler selskapene Agder Energi Varme, Bio Energy og NEG (Norsk Energigjenvinning og Norsk Biobrensel), og etablerer et nytt konsern innen fjernvarme og bioenergi. Det vil gi et enda bedre tilbud til kundene og legger til rette for videre vekst i hele verdikjeden.

Fjerde største varmeaktør

- Denne satsingen handler om å skape et tettere samarbeid i hele verdikjeden innen fjernvarme og bioenergi, fra tilberedning og prosessering av råvarer til grønne energiløsninger levert til kundene. Selskapene er fra før nært sammenknyttet, og en felles struktur vil gi en mer helhetlig tilnærming til verdikjeden i form av større innsikt og innovativ markedstilnærming, samtidig som det legger til rette for videre vekst, sier Syvertsen.

I sum vil det nye konsernet ha 350 GWh i kontrahert volum, som vil gjøre det nye konsernet til landets fjerde største varmeaktør. I tillegg vil det nye konsernet omsette ca 350 GWh med biobrensel samt produsere ca. 2,5 TWh med bioenergi i form av treflis.

Selskapene vil fortsatt fokusere på å videreutvikle sine markeder, men som et konsern vil de ha tilgang til en bredere kompetanse og være bedre posisjonert i forhold til markedene og utvikling av nye energiløsninger og -produkter.

Nåværende administrerende direktør i NEG, Ole Kristian Hodnemyr, er konstituert som konsernsjef i det nyopprettede konsernet. Han vil få i oppgave å etablere en felles administrasjon og tverrgående struktur.

Kontaktperson:
Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi
Tel: 909 28 415
E-post: steffen.syvertsen@ae.no

FAKTA:

NEG (Norsk Energigjenvinning og Norsk Biobrensel) er landets største på prosessering av biobrensel av treflis, og leverer til store kunder i hele Skandinavia. Biobrensel brukes blant annet i energileveransene til både Bio Energy og Agder Energi Varme. Selskapene holder til i Kristiansand.

Bio Energy leverer punktvarmeanlegg i hele landet som sørger for en miljøvennlig oppvarming av bygninger samt industrivarme som ikke dekkes av fjernvarmenettet. Selskapet har både forsvarsleire, meierier, næringsparker og borettslag på kundelisten. Selskapet holder til i Oslo.

Agder Energi Varme leverer i dag fjernvarme i de største byene på Agder gjennom eget distribusjonsnett. Selskapet bruker i hovedsak overskuddsvarme fra Glencore og Returkraft til å varme opp vannet som sikrer en miljøvennlig og effektiv oppvarming av bygninger og utearealer. I tillegg benyttes biobrensel i området Sørlandsparken, Grimstad og Arendal. Selskapet holder til i Kristiansand.

Agder Energi Varme har inntil nå vært organisert sammen med Agder Energis vannkraftproduksjon. Bio Energy og NEG har blitt utviklet av Agder Energi Venture, som nylig kjøpte ut minoritetsaksjonærene og sikret 100% eierskap.