Informasjon til leverandører om fusjonen 

Samarbeider om havvind- prosjekt i Norge

Green Investment Group (GIG), en av verdens største utviklere av grønn infrastruktur, slutter seg til konsortiet med Agder Energi og Vårgrønn. Konsortiet skal konkurrere om å bygge havvind på norsk sokkel i Sørlige Nordsjø II, der det er åpnet for til sammen 3 GW kapasitet.

Agder Energi og Vårgrønn slår seg sammen med Green Investment Group for å vinne havvindprosjekt i Norge. Illustrasjonsfoto: Nicholas Doherty
Agder Energi og Vårgrønn slår seg sammen med Green Investment Group for å vinne havvindprosjekt i Norge. Illustrasjonsfoto: Nicholas Doherty

- Vi er glade for å kunne lansere et unikt havvind-konsortium med en kombinasjon av en solid «track record» med havvind globalt, erfaring med og forståelse for regional nettinfrastruktur og markedsdesign, samt et tett samarbeid med leverandørindustrien. De komplementære egenskapene og en sterk felles ambisjon om å bidra til energiomstilling og havvind, ruster oss til å møte den tøffeste konkurransen i kappløpet om havvindlisenser, sier Olav Hetland, administrerende direktør i Vårgrønn.

– Det å skape en ny industri er Norges mål for utvikling av havvind i Norge. Vi jobber tett med den norske leverandørindustrien, og ser frem til å bidra til konsortiets sterke engasjement for lokal sysselsetting og leverandøraktivitet. Samtidig vil norsk havvind være et reelt bidrag til energiomstillingen i Europa, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi.

Store muligheter innenfor havvind

Sørlige Nordsjø II-sonen er et av to områder der den norske regjeringen har åpnet for havvindutbygging. Med nærhet til det europeiske kraftmarkedet, grunne havdybder, gode vindforhold og gode muligheter for sameksistens med andre næringer, er deler av Sørlige Nordsjø II-området spesielt godt egnet for storskala kraftproduksjon. Norge har arealet, vindressursene og leverandørindustrien som trengs for å bli en vindmakt til havs.

Havvind kan gi 50.000 nye jobber

Visjon 50 GW i 2050, en samfunnsøkonomisk analyse utført av Thema Consulting på vegne av Agder Energi og Vårgrønn, viser hvordan en stor norsk havvindindustri kan gi 50.000 nye jobber, 100 mrd. kroner i årlig eksportverdi fra kraftsalg og kraft til ny fastlandsindustri frem mot 2050.

- Norge er et av de mest lovende landene for havvind i verden, og vi ser frem til å søke om konsesjon, sier Edward Northam, sjef for GIG Europa.

- Vi er svært fornøyde med å samarbeide med Agder Energi og Vårgrønn om å etablere et sterkt havvindkonsortium for Sørlige Nordsjø II. Selskapene, som er basert på Sør- og Vestlandet, kan utnytte sin samlede energikompetanse og regionale tilstedeværelse, mens GIG bidrar med erfaring fra utbygging av havvind og fornybar infrastruktur globalt. Til sammen utfyller vi hverandre og bidrar til å styrke konsortiet ytterligere.

- Green Investment Group har lang erfaring med å utvikle og drive havvindparker globalt. Selskapet vant retten til å bygge 1,5 GW havvind i den svært konkurranseutsatte fjerde lisensrunden i Crown Estate i England. Det viser at GIG bringer med seg erfaring, kapasitet og kompetanse som trengs for å sikre vårt konsortium lisenser i Norge, sier Vårgrønns Olav Hetland.

Vårgrønn og Agder Energi skal eie 37,5 prosent av konsortiet hver, mens Green Investment Groups eierandel blir 25 prosent. Vårgrønn er prosjektleder for konsortiet.

FAKTA OM PARTENE:

Vårgrønn er et norskbasert selskap innen fornybar energi, grunnlagt av det globale energiselskapet Eni og den norske energientreprenøren HitecVision. Begge selskapene har en lang historie innen offshore energi-sektore og et sterkt engasjement for å bidra til energiomstillingen. Det samme partnerskapet grunnla også Vår Energi, og basert på dette mangeårige samarbeidet, vil Vårgrønn tilføre norsk offshore kompetanse, finansiell kompetanse og entreprenørånd til konsortiet.

Agder Energi er en av Norges ledende produsenter av ren, fornybar vannkraft, med lang erfaring innen utvikling av fornybar energi, sjøkabler og kraftsystemer. Det er også den regionale nettoperatøren i området der forbindelsen fra Sørlige Nordsjø II treffer land og har sterke kraftsystemer, som gir viktig lokal tilstedeværelse og kjennskap til konsortiet.

Green Investment Group (GIG) har finansiert mer enn 25 milliarder GBP (mer enn 300 milliarder kroner) i grønne energiprosjekter globalt. Selskapet har erfaring og kapasitet til å utvikle og drifte havvindparker, og har en havvindportefølje bestående av 11 GW kapasitet som enten er installert eller under utvikling. Dette gjør GIG til en av verdens mest erfarne havvindutviklere.