Strømkunder kan tjene gode penger på fleksibelt forbruk - les mer om NorFlex og meld deg på her 

Resultatnedgang for Agder Energi

Agder Energi hadde et underliggende resultat etter skatt på 173 millioner kroner i første kvartal 2019, mot 286 millioner kroner i samme periode i fjor.

Agder Energi Varme utvider fjernkjølenettet som benytter kaldt sjøvann til å kjøle bygg i Kristiansand.
Agder Energi Varme utvider fjernkjølenettet som benytter kaldt sjøvann til å kjøle bygg i Kristiansand.

- Et lavere resultat fra vannkraftvirksomheten som følge av mindre produksjon enn i samme periode i fjor, er hovedforklaringen til resultatnedgangen. De oppnådde prisene har økt, men mindre enn økningen i spotprisene, sier konsernsjef Tom Nysted.  

Han legger til at resultatet påvirkes positivt av at nettselskapet leverer et bedre resultat i kvartalet, og det er også resultatfremgang i resultatområdene kraftforvaltning og marked.  

Lavere produksjon og råvarelager

- I første kvartal 2019 produserte vannkraftverkene våre 2 293 gigawattimer (GWh) ren energi, mot 3 044 GWh i samme periode i fjor. Det er en nedgang på 25 prosent, sier Nysted.  

På grunn av den snøfattige vinteren er konsernets beholdning av vann og snø i magasiner og tilsigsfelt redusert, og var ved utgangen av kvartalet lavere enn normalt. 

Høyere spotpris på strøm

Spotprisen på strøm i første kvartal 2019 var i gjennomsnitt 46,8 øre for kilowattimen (kWh), mens den i første kvartal 2018 var på 36,1 øre per kWh. Det er en økning på 30 prosent. 

Fremtidsutsikter

Kraftprisene økte mye i desember og januar, men har nå falt noe tilbake og indikerer kraftpriser i 2019 på nivå med spotprisene i 2018. Samtidig har lite nedbør medført at konsernet har en noe lavere ressursbeholdning, dvs. vann og snø, enn normalt. Selv med en normal ressurstilgang fremover, forventer likevel Agder Energi en lavere vannkraftproduksjon og energiomsetning i 2019.

Agder Energi Nett forventer et bedre resultat i 2019 enn i 2018. Dette fordi 2018-resultatet var vesentlig påvirket av merkostnader knyttet til det kraftige snøfallet i januar og februar, samt stormen "Knud" i september.

Leverer til samfunnet

Konsernsjef Nysted sier at selv om resultatene viser en nedgang i første kvartal, leverer konsernet fortsatt gode resultater til eierne, dvs. kommunene på Agder og Staten gjennom Statkraft.  

Han legger til at det er høy aktivitet og stort fokus på innovasjon i alle deler av konsernet, og at det blir lagt merke til i omverdenen.

Fremtidens energisystem

I januar delte Enova ut totalt 210 millioner kroner til åtte prosjekter for utvikling av framtidens energisystemer. Flere Agder Energi-selskap er med i tre av disse prosjektene, som til sammen fikk 86 millioner kroner. Målet er å finne gode forretningsmessige løsninger  til fremtidens helelektriske samfunn.

Byggepris for damanlegg

Agder Energi Vannkraft mottok i januar "Damkrona 2018"-prisen for utmerket byggeskikk innen dambyggerfaget for steinfyllingsdammen ved Skjerkevatn i Åseral. Det er Den Norske Damkomiteen som deler ut prisen.

Miljøvennlig byggkjøling

Agder Energi Varme utvidet i mars fjernkjølenettet i Kristiansand slik at flere bygg i sentrum kan kjøles ned med sjøvann fra dypet av Byfjorden.

Fordelen med å bruke kaldt sjøvann er at en ikke behøver å bruke energi på å kjøle ned vannet, fordi på så stor dybde holder sjøvannet seg kjølig året rundt.

FAKTA:

Se kvartalsrapport 1 2019 for mer detaljerte opplysninger:

Norsk kvartalsrapport

Engelsk kvartalsrapport