Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Rekordlave kraftpriser i første halvår

Agder Energi hadde et underliggende resultat etter skatt på 244 millioner kroner i andre kvartal 2020. Dette er opp fra 144 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

- Til tross for historisk lave kraftpriser har vi totalt sett et bedre resultat enn i samme periode i 2019. Koronasituasjonen medfører fortsatt usikkerhet. Agder Energi har gode sikringsposisjoner, og fokuserer fortsatt på å redusere kostnader fremover, sier konsernsjef Steffen Syvertsen.

Koronasituasjonen

Agder Energi har ansvar for samfunnskritisk infrastruktur, og har gjennom hele koronaperioden iverksatt tiltak for å sikre stabil drift og bidra til lavere smittetrykk i samfunnet. Konsernet gikk fra gul beredskap til normal drift i slutten av juni.
 
Konsernets krisestab følger utviklingen tett, og det vil raskt bli iverksatt tiltak hvis situasjonen tilsier at det er nødvendig. Ved tidspunkt for publisering av kvartalsrapporten er ikke den operative driften påvirket av koronautbruddet.

Høyere kraftproduksjon

- I første halvår 2020 produserte vannkraftverkene våre 4 332 gigawattimer (GWh) fornybar energi, mot 3622 GWh i samme periode i fjor. Det er en økning på 20 prosent, men med historisk lave kraftpriser på 10,1 øre/kWh (41,3 øre/kWh) gir det oss allikevel ikke et bedre resultat, sier Syvertsen.
 
Ressurssituasjonen var ved inngangen til kvartalet vesentlig bedre enn normalt, og til tross for en høy produksjon i kvartalet, var ressurssituasjonen ved utgangen av halvåret fortsatt vesentlig bedre enn normalt.

Lavt sykefravær

Konsernet har hatt et stabilt lavt sykefravær de seneste årene, og 12 måneders rullerende sykefravær var på 3,1 % (3,1 %). Det jobbes aktivt med HMS i konsernet, og det legges vekt på å forebygge risiko og gjøre alle bevisst på å jobbe tryggest mulig.
 
I 1. halvår har det vært 3 (1) skader blant de ansatte i konsernet. Dette gir en 12 måneder rullerende H2-verdi (skader med og uten fravær pr. mill. arbeidstimer) på 3,2 (1,2).

Fremtidsutsikter

- I første halvår har vi sett en kraftig nedgang i kraftprisen og det rekordlave prisnivået ser ut til å fortsette i høst, mens det er forventninger om en økning i prisene fra 2021, forteller Syvertsen.
 
Agder Energi hadde ved utgangen av halvåret en ressursbeholdning (vann og snø) som var betydelig høyere enn normalt. Med en normal ressurstilgang fremover forventer Agder Energi en lavere vannkraftproduksjon i 2. halvår, og en lavere netto energiomsetning i 2020 enn i 2019.
 
Kontaktpersoner:

Steffen Syvertsen
Konsernsjef Agder Energi
Mobil 90 92 84 15

Pernille K. Gulowsen
Konserndirektør Økonomi og finans
Mobil 99 15 79 75

Fakta:

Se kvartalsrapport 2 2020 for mer detaljerte opplysninger: