Hør siste episode i vår podkastserie, der vi diskuterer om elektrifiseringen av samfunnet også gjelder til sjøs? 

Redusert kraftproduksjon i første halvår

Agder Energi hadde et underliggende resultat etter skatt på 144 millioner kroner i andre kvartal 2019. Dette er ned fra 469 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

På oppdrag for Agder Energi Nett reparerte montør Daniel Kvanvik i Otera Infra linjenettet som går fra Austadvika til Sira i Vest-Agder.
På oppdrag for Agder Energi Nett reparerte montør Daniel Kvanvik i Otera Infra linjenettet som går fra Austadvika til Sira i Vest-Agder.

− Et lavere resultat fra vannkraftvirksomheten som følge av en vesentlig lavere produksjon enn i samme periode i fjor, er hovedforklaringen til resultatnedgangen, sier konsernsjef Tom Nysted.

− Konsernets sikringsstrategi skal bidra til stabile og forutsigbare utbytter over tid. I første halvår har sikringsaktiviteter medført at de oppnådde kraftprisene ikke har hatt den samme økningen som spotprisene. Resultatet påvirkes positivt av resultatfremgang i segmentene marked og kraftforvaltning, sier Nysted.

Lavere kraftproduksjon

− I første halvår 2019 produserte vannkraftverkene våre 3598 gigawattimer (GWh) fornybar energi, mot 4932 GWh i samme periode i fjor. Det er en nedgang på 27 prosent, sier Nysted.

Etter en snøfattig vinter i 1. kvartal har konsernets ressursbeholdning av vann i magasinene og snø i fjellet bedret seg i 2. kvartal som følge av lavere produksjon og mer nedbør enn normalt. Ressurssituasjonen var ved utgangen av halvåret omtrent som normalt. Med en normal ressurstilgang fremover forventer Agder Energi en lavere vannkraftproduksjon og energiomsetning i 2019 sammenlignet med fjoråret.

Høyere spotpris på strøm

Spotprisen på strøm i første halvår 2019 var i gjennomsnitt 41,3 øre for kilowattimen (kWh) i område NO2, mens den i første halvår 2018 var på 36,5 øre per kWh. Dette er en økning på vel 13 prosent.

Lavt sykefravær

Konsernet har hatt et stabilt lavt sykefravær de seneste årene, og sykefraværet i 1. halvår var 2,7 prosent, mot 3,7 prosent i samme periode i fjor. Det har vært jobbet aktivt med HMS-arbeidet i konsernet første halvår, og det har vært en skade blant de ansatte i konsernet i perioden.

Fremtidsutsikter

Konsernsjef Tom Nysted sier Agder Energi satser sterkt på digitalisering, innovasjon og nytenkning for å styrke konsernet for fremtiden.

− Gjennom oppstart av pilotprosjektet NORFLEX har Agder Energi tatt et nytt steg på veien mot å skape morgendagens fleksible energisystem. En rekke sentrale samarbeidspartnere er med i prosjektet, som i vår fikk 22 millioner kroner i støtte fra det statlige energifondet Enova, forteller Tom Nysted.

Han trekker også frem prosjektet knyttet til en mer bærekraftig produksjon og gjenvinning av batterier, der Agder Energi samarbeider med Glencore, Elkem, Hydro, Saint Gobain og Eyde-klyngen har fått 11,75 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet.

Nye store kontrakter

Agder Energis datterselskapet Entelios har i andre kvartal inngått flere nye store kontrakter. Blant annet valgte Sykehusinnkjøp Entelios som ny energileverandør. Avtalen gjelder alle sykehusene i Norge, og årlig strømleveranse vil være 950 GWh. Inklusive opsjoner kan avtalen vare frem til 2023. I tillegg har Asker og Bærum kommuner, samt om lag 20 andre kommuner og kommunale virksomheter på Østlandet valgt Entelios som energileverandør i andre kvartal. Inklusive opsjoner kan avtalen vare frem til 2026. Årlig leveranse utgjør 350 GWh.

I Tyskland inngås det stadig nye avtaler med industrivirksomheter. I andre kvartal er det blant annet signert to nye avtaler for forvaltning av batterier i kraftnettet på totalt 20 MW, og disse avtalene skal realiseres i løpet av året.

FAKTA:

Se kvartalsrapport 2 2019 for mer detaljerte opplysninger:

Norsk kvartalsrapport

Engelsk kvartalsrapport