Oppgraderer Hunsfoss Vest kraftstasjon | Agder Energi

Oppgraderer Hunsfoss Vest kraftstasjon

Agder Energi skal oppgradere Hunsfoss Vest kraftstasjon i Vennesla til neste år. Kraftstasjonen vil da produsere rundt 45 GWh fornybar energi, som tilsvarer årlig strømforbruk for 2 300 eneboliger.

- Prosjektet er omfattende og innebærer blant annet revisjon av turbin og generator, utskifting av apparat- og kontrollanlegg og nytt løpehjul, sier avdelingsleder Torbjørn Ljones.

KraftverkshistorieHunsfoss Vest består av to kraftstasjoner fra henholdsvis 1926 og 1964. Aggregatet fra 1926 er på 4,6 MVA og tas ut av drift i løpet av 2013 da konsesjonen løper ut. Den andre kraftstasjonen er fra 1964 og har ett kaplanaggregat på 13 MVA. Etter oppgraderingen vil Hunsfoss Vest produsere ca. 45 GWh pr. år. Kraftstasjonene tilhørte opprinnelig Hunsfoss Fabrikker, men ble solgt til NVE/Statskraftverkene i 1981, som senere solgte kraftstasjonen til Vest-Agder Energiverk i 1984.

Større fleksibilitetI tillegg til økt produksjon av fornybar energi, vil oppgraderingen øke driftssikkerheten og redusere vedlikeholdskostnadene. Agder Energi vil også få større fleksibilitet med tanke på kjøring av kraftverkene Hunsfoss Vest og Hunsfoss Øst, sistnevnte ble satt i drift i 2008.

- Innføring av elsertifikater gjør at det er gunstig å kjøre Hunsfoss Øst som grunnlast og at Hunsfoss Vest vil startes/stoppes ved behov. Omlegging av kjøremønsteret for Hunsfoss Vest stiller store krav til kraftstasjonens tekniske utrustning, og blant annet dette har ført til at vi nå gjennomfører en total oppgradering, sier Ljones.

 

Kontaktperson:Torbjørn Ljones
Avdelingsleder
Mobil: 95 12 69 17