Agder Energi resultat 1. halvår 2015 | Agder Energi

Agder Energi resultat 1. halvår 2015

Agder Energi hadde i første halvår et resultat etter skatt i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 352 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2014 var 398 millioner kroner.

-Den viktigste årsaken til nedgangen i resultatet er lavere resultat innen konsernets vannkraftproduksjon. Samtidig fortsetter LOS å levere gode resultater og AE Nett fikk et bedre resultat enn i samme periode i fjor sier konsernsjef Tom Nysted. 

Agder Energi hadde driftsinntekter (IFRS) i årets første halvår på 4 171 mill. kr (4 176 mill. kr). Konsernets driftsresultat (IFRS) ble 978 mill. kr (915 mill. kr) ogresultat før skatt ble 1 123 mill. kr (756 mill. kr). IFRS-resultat etter skatt ble 637 mill. kr (370 mill. kr). Hovedforskjellen mellom resultater rapportert i henhold til GRS og IFRS er at verdiendringer på urealiserte kraft- valuta og rentekontrakter inngår i IFRS. Disse verdiendringene bidro i 1. halvår med 398 mill. kr før skatt, mens tilsvarende tall i fjor var -42 mill. kr.

Høy produksjon og god ressursbeholdning Vannkraftproduksjonen i 1. halvår var 4 961 GWh (4 881 GWh), en økning på 2 % i forhold til samme periode i fjor. Gjennomsnittlig spotpris (område NO2) i 1. halvår var 20,5 øre/kWh (20,8 øre/kWh), en nedgang på 2 % fra året før. Gode bidrag fra konsernets sikringsaktiviteter på kraft har medført at konsernets oppnådde priser er høyere enn spotprisene, og omtrent på samme nivå som i fjor.

Ressurssituasjonen er fortsatt vesentlig bedre enn normalt og med normal ressurstilgang fremover forventer derfor Agder Energi en høy vannkraftproduksjon i 2015.

Lavt sykefravær og lave ulykkestall Konsernet hadde et lavt sykefravær på 3,8 % (4,1 %) i perioden. Ulykkestallene er på vei ned. Nedgangen i ulykkestallene er et resultat av langsiktig og målrettet arbeid.

Utsiktene fremover Terminprisene på kraft har falt gjennom 1. halvår og indikerer lave priser fremover. Konsernets sikringsaktiviteter antas å gi mindre bidrag i 2015 og Agder Energi forventer lavere oppnådde priser framover. Høyere inntektsramme forventes å gi et bedre resultat i nettselskapet i 2015 sammenlignet med 2014. Nettselskapets inntektsramme og resultater forventes også å øke i årene fremover. Pågående og planlagte kostnadsreduserende tiltak forventes å bidra positivt.

 

Her kan du lese Kvartalsrapport 02-15.