Strømkunder kan tjene gode penger på fleksibelt forbruk - les mer om NorFlex og meld deg på her 

Ny konsernsjef i Agder Energi

Styret i Agder Energi besluttet 21. august å ansette Steffen Syvertsen som konsernsjef etter at Tom Nysted for en tid siden besluttet å pensjonere seg i løpet av året. Syvertsen tiltrer 1. oktober.

Steffen Syvertsen blir konsernsjef i Agder Energi 1. oktober.
Steffen Syvertsen blir konsernsjef i Agder Energi 1. oktober.

- Det har vært en lang og grundig prosess for å finne Tom Nysteds etterfølger. Vi har hatt dialog med flere sterke kandidater, og har nå konkludert med at Steffen Syvertsen er den rette til å overta stafettpinnen som konsernsjef, sier styreleder Lars Erik Torjussen.

Steffen Syvertsen har vært ansatt i Agder Energi i 12 år, de siste årene som konserndirektør Kraftforvaltning.

Det er et privilegium å få lov til å overta som konsernsjef.

- Agder Energi er et av de viktigste selskapene i vår region, med nasjonal betydning og økende internasjonal virksomhet. Det er et privilegium å få lov til å overta som konsernsjef når Tom Nysted etter tretten energiske år har besluttet å takke av, sier Syvertsen.

De ansattes fremste representant Johan Ekeland støtter ansettelsen.

- Vi er svært godt fornøyde med valget av Steffen Syvertsen, sier konserntillitsvalgt Ekeland, som har representert de ansatte i rekrutteringsutvalget.

Fornybar energi til fremtidens samfunn

- Vi er om lag 1000 mennesker i Agder Energi, som jeg gleder meg til å jobbe videre sammen med. Felles for oss alle er at vår kjernevirksomhet er fornybar energi. Vi bidrar til at Norge drives med ren kraft, og til Europas satsing på grønn, fossilfri energi. Ikke minst er Agder Energi viktig for å virkeliggjøre ambisjonen om Agder som Norges første fullelektriske region, og gjennom virksomhet og verdiskaping i mange kommuner på Agder, sier Syvertsen.

Vi bidrar til at Norge drives med ren kraft, og til Europas satsing på grønn, fossilfri energi.

Han understreker at energimarkedet er i endring og at Agder Energis virksomhet blir tettere integrert i det europeiske energimarkedet der grensene gradvis viskes ut og energimarkedene kobles sammen:

- Klimaproblematikk, markedsintegrasjon og en dyptgripende teknologisk utvikling driver endringene i dette store energimarkedet. I hele verdikjeden ser vi endringer i konkurransen, aktørbildet og markedsmekanismene. I dette landskapet er Agder Energi sitt fortrinn dyktige og engasjerte medarbeidere, som har bygget konsernet til hva det er i dag. Det gjør at vi også er en attraktiv samarbeidspartner for globale teknologiselskaper i utviklingen av nye fremtidsrettede løsninger for energimarkedene, sier Syvertsen, som tiltrer som konsernsjef 1. oktober:

- Jeg kjenner konsernet godt gjennom ulike lederstillinger, og må nå se på vår operative virksomhet fra en posisjon som konsernsjef. Derfor vil jeg, når jeg tiltrer, ha gode dialoger med mine medarbeidere, med styret og eierne for å få innspill og oppfatninger om hvordan vi sammen bør arbeide for å videreutvikle Agder Energi.

Henvendelser om tilsettingen:

Styreleder Lars Erik Torjussen, mobil 905 12 330
Steffen Syvertsen, mobil 909 28 415

FAKTA:

Steffen Syvertsen (43) har vært ansatt i Agder Energi siden 2007 og vært en del av selskapets konsernledelse siden 2014.

Syvertsen kommer fra stillingen som konserndirektør for Kraftforvaltning i Agder Energi, hvor hans ansvarsområder blant annet omfattet Agder Energi sin internasjonale virksomhet. Syvertsen var konserndirektør for Marked og Forretningsutvikling fra 2014-2017.

Syvertsen er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, statsautorisert revisor og har en MBA fra INSEAD. Steffen Syvertsen var ansatt i rådgivnings og revisjonsselskapet PwC i perioden 2003 – 2007.

Steffen Syvertsen er gift, har tre barn og er bosatt i Grimstad.