Informasjon til leverandører om fusjonen 

Ny kraftgigant på startstreken

- Vår ambisjon er å bli Nordens mest fremtidsrettede konsern innen fornybar energi, er budskapet fra Steffen Syvertsen, som blir konsernsjef når Agder Energi og Glitre Energi fusjoneres. Nå er ledelsen for det nye selskapet klar.

Fusjonen ble vedtatt på generalforsamlingene i de to selskapene 20. september og klarert av Konkurransetilsynet samme dag.

- Vi har et solid grunnlag for å leve opp til denne ambisjonen. Det fusjonerte konsernet blir Norges største med virksomhet i hele verdikjeden, fra kraftproduksjon til forbruker, som også vil skape store ringvirkninger i både Agder- og Glitre-regionen, understreker Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi siden 2019.

Et viktig samfunnsoppdrag

Det fusjonerte konsernet har en vannkraftproduksjon på 11,3 TWh fra 72 hel- og deleide kraftverk. Det nye nettselskapet har ansvar for et 30 000 kilometer langt kraftnett og 310 000 nettkunder. Konsernet forvalter og handler med over 30 TWh kraft i Norden. Det er Norges største innen salg av strøm og energitjenester til bedrifter i Norge, og har over 200 000 strømkunder i privatmarkedet. Samlet omsetning forventes i år å være i størrelsesorden 25-30 milliarder kroner.

I tillegg er konsernet engasjert i prosjekter for havvind, hydrogen, og solenergi, og har virksomhet i flere europeiske land. Det har også eierposisjoner innen fiber, fjernvarme, bioenergi og i ny industri som batterier.

- Vårt viktigste samfunnsoppdrag er å øke produksjonen av ren og rimelig fornybar energi, å sørge for at strømmen leveres effektivt gjennom nettet, og å utvikle nye og bedre energitjenester i Norge og Norden. Det er det eneste langsiktige, bærekraftige svaret på energikrisen og klimatrusselen, sier Syvertsen, som forteller at digital innovasjon og ny teknologi blir et viktig satsingsområde.

Ny konsernledelse på plass

Hovedkontoret og forretningsområdene Vannkraft, Fornybar kraftforvaltning og Ny industri lokaliseres til Agder, mens nettselskapets ledelse og forretningsområdet Kunde og digitale løsninger lokaliseres i Buskerud.

Fusjonen vil etter planen formelt bli gjennomført medio desember 2022.

- Vi har samlet et godt og sterkt lag med dyktige kvinner og menn fra begge selskap. Sammen med dem og alle våre ansatte, ser jeg fram til å utvikle et fornybarkonsern for fremtiden, sier Syvertsen.

 

Konsernledelsen.jpg

 

Jan Erik Eldor
Konserndirektør Vannkraft (i dag konserndirektør i Agder Energi Nett)

Anders Gaudestad
Konserndirektør Fornybar kraftforvaltning (i dag konserndirektør i Agder Energi Kraftforvaltning)

Tore Morten Wetterhus
Konserndirektør Nett (i dag konserndirektør i Glitre Energi Nett)

Margrethe Smith
Konserndirektør Kunde og digitale løsninger (i dag konserndirektør for Strategi og virksomhetsstyring i Glitre Energi)

Atle Knudsen
Konserndirektør Ny industri (i dag konserndirektør Kunde i Agder Energi)

Håkon Levy
Konserndirektør Finans og virksomhetsstyring (i dag CFO i Glitre Energi)

Pernille Kring Gulowsen
Konserndirektør Drift, compliance og bærekraft (i dag CFO i Agder Energi)

Margit Unander
Konserndirektør Mennesker og kommunikasjon (i dag administrerende direktør i LOS)

Ingvill Heskestad Mykland
Konserndirektør Teknologi, innovasjon og sikkerhet (i dag konserndirektør Teknologi og innovasjon i Agder Energi).


Pål Skjæggestad, konsernsjef i Glitre Energi, vil etter fusjonen bli en strategisk rådgiver for konsernsjef og konsernledelse i det fusjonerte selskapet.