Strømkunder kan tjene gode penger på fleksibelt forbruk - les mer om NorFlex og meld deg på her 

Må vise vilje til et grønt industrieventyr

- Et statlig engasjement vil være viktig for å vise regjeringens og statsministerens vilje til å dra i gang et grønt industrieventyr er viktig, mener konsernsjef Steffen Syvertsen, som fredag 22. april deltok i et toppmøte om batteri på Statsministerens kontor.

Statsminister Jonas Gahr Støre hadde invitert relevante aktører i batteriverdikjeden til et toppmøte for å få innspill knyttet til etablering og utvikling av batteriindustri i Norge. En batteristrategi er ventet før sommeren.

- Batteri representerer en stor industriell mulighet i en fornybar fremtid. Vi får bare dette industrielle løftet til om staten og næringslivet samarbeider, og det er derfor bra at statsministeren setter dette på agendaen. Mitt inntrykk er at det jobbes godt i regjeringsapparatet for å sikre etablering av batteriindustri i Norge, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi.

- Norge har fortrinn som gjør at vi kan være best i klassen på batteriproduksjon dersom vi i dag tar de riktige valgene. Denne muligheten skal vi utnytte til å skape verdier og nye grønne arbeidsplasser. Vi har grønn fornybar kraft, viktige råvarer og industriell kompetanse som gjør at vi er godt posisjonert til å bli et attraktivt land for bærekraftig batteriproduksjon, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding

Syvertsen presiserer at det pågår et europeisk batterirace som handler om å sikre industrielle etableringer, tiltrekke seg kompetanse og kunder.

- Derfor haster det for regjeringen å konkretisere hvilken rolle staten skal ha når vi nå sammen skal bygge en batteriindustri i Norge, forklarer Syvertsen.

Ifølge en rapport utarbeidet av konsulentselskapet McKinsey, vil en storskala satsing på batterier kunne bety 40 milliarder kroner i økt verdiskaping og 33 000 nye arbeidsplasser.

En stor mulighet

Agder Energi er en av hovedeierne i Morrow Batteries, som har planer om å etablere en storskala batterifabrikk utenfor Arendal. Selskapet er allerede i gang med å bygge et innovasjonssenter ved Universitetet i Agder i Grimstad, og er i prosess med å innhente kapital til etableringen av selskapets første batterifabrikk. Om fem år er planen at en storskala batterifabrikk skal være ferdig utbygd, med kapasitet til å produsere batterier tilsvarende behovet til over 700 000 elbiler årlig.

- For å lykkes med å bygge en batteriindustri i Norge er det kritisk at vi utvikler kompetanse og teknologi i her i landet. Norge kan aldri bli konkurransedyktig som et filialland som baserer seg kun på lisenser fra andre. Vi må være i front på teknologiutvikling og vi må bygge kompetanse i Norge, sier Terje Andersen, administrerende direktør i Morrow Batteries, som deltok på møtet sammen med Syvertsen.

Batteriplanene har siden de først ble lansert for to år siden skapt stort engasjement i Sør-Norge.

- Et aktivt samarbeid om etableringen fra regjeringens side vil bli oppfattet som en stor tillitserklæring til Agder, til industrien og kommunene, sier Syvertsen.