Informasjon til leverandører om fusjonen 

Lave kraftpriser preger resultatet

Agder Energi fikk et underliggende resultat etter skatt på 187 millioner kroner pr. tredje kvartal 2020. I samme periode i fjor var resultat etter skatt på 84 millioner kroner.

- Vi har levert et bedre resultat nå enn i samme periode i 2019, til tross for at kraftprisene igjen har nådd rekordlavt nivå. For å oppnå stabile og forutsigbare resultater over tid, forhåndsselger Agder Energi en andel av produksjonen til en fast pris. Dette har, sammen med lavere skatt, dempet resultatnedgangen for vannkraftvirksomheten. Både nett- og markedsselskapene er preget av solid drift og har levert bedre resultater enn på samme tid i fjor, sier konsernsjef Steffen Syvertsen.

Den gjennomsnittlige spotprisen i Agder Energis område har gått kraftig ned og var nede på rekordlave 8,5 øre pr. kilowattime (kWh), mot 38,5 øre pr. kWh på samme tid i 2019. Det er en nedgang på 78 prosent.

Syvertsen sier at konsernet har høyt fokus på å redusere kostnader, og at de lave kraftprisene understreker hvor viktig dette arbeidet er.

- Etter utgangen av kvartalet har vi inngått avtale om salg av det svenske entreprenørselskapet Craftor. Salget vil styrke konsernets attraktivitet i finansmarkedet og gi rom for å satse på nye forretningsmuligheter, sier han.

Økt kraftproduksjon

Ved utgangen av september hadde Agder Energi produsert 5 603 gigawattimer (GWh) fornybar energi. Det tilsvarer det årlige gjennomsnittlige energibehovet for rundt 350.000 boliger.

- Kraftproduksjonen vår var 13 prosent høyere enn i samme periode i fjor, da vi produserte 4 889 gigawattimer, sier Syvertsen.

Lavt sykefravær

Konsernet har hatt et stabilt lavt sykefravær de seneste årene, og sykefraværet er nå 2,7 prosent, mot 3,1 prosent på samme tid i fjor. 

- Vi jobber aktivt med HMS og legger vekt på å redusere risiko og ved å gjøre alle bevisst på å jobbe tryggest mulig, sier Syvertsen.

Koronasituasjonen

Agder Energi leverer ren energi for at samfunnet skal fungere.

- Vi har etablert en egen krisestab, som følger utviklingen tett. Vi setter raskt inn tiltak for å være godt rustet til å ivareta vår samfunnskritiske rolle hvis situasjonen tilsier at det er nødvendig, sier Syvertsen.

Utsiktene fremover

Det har gjennom året vært en kraftig nedgang i kraftprisene. Terminprisene indikerer en bedring i kraftprisene i årets siste kvartal og i 2021.

- Vi hadde ved utgangen av kvartalet en god ressursbeholdning, det vil si vann og snø, som var betydelig høyere enn normalt. De lave prisene gjør at vi likevel forventer et lavere resultat etter skatt fra vannkraftvirksomheten i 2020 enn i fjor. Videre forventer vi høyere resultatbidrag fra nettselskapet i år enn i 2019. Det samme gjelder for markedsselskapene, sier Syvertsen.

Link til norsk kvartalsrapport

Link til engelsk kvartalsrapport

 

Kontaktpersoner:

Steffen Syvertsen
Konsernsjef Agder Energi
Mobil 90 92 84 15

Pernille K. Gulowsen
Konserndirektør Økonomi og finans
Mobil 99 15 79 75