Agder Energi resultat 1. kvartal 2015 | Agder Energi

Agder Energi resultat 1. kvartal 2015

Agder Energi hadde i første kvartal 2015 et resultat etter skatt i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 215 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2014 var 279 millioner kroner.

- Den viktigste årsaken til nedgangen i resultatet er lavere resultat innen vannkraftproduksjonen. Markedet er preget av et stort kraftoverskudd og dette gir lavere oppnådde priser. Samtidig fortsetter LOS å levere gode resultater og AE Nett fikk et bedre resultat enn i samme periode i fjor, sier konsernsjef Tom Nysted.

De pågående og planlagte effektiviseringseffektene vil fortsette å påvirke resultatet i positiv retning.

Agder Energi hadde driftsinntekter (IFRS) i kvartalet på 2 376 mill. kr (2 650 mill. kr). Konsernets driftsresultat (IFRS) ble 617 mill. kr (883 mill. kr), og resultat før skatt ble 807 mill. kr (918 mill. kr). IFRS-resultat etter skatt (majoritetens andel) ble 461 mill. kr (576 mill. kr). Hovedforskjellen mellom resultater rapportert i henhold til GRS og IFRS er at verdiendringer på urealiserte kraft- valuta og rentekontrakter inngår i IFRS.

Høy produksjon og ressursbeholdning Vannkraftproduksjonen i første kvartal var 2 849 GWh (2 696 GWh), en økning på 6 %. Ressurssituasjonen er fortsatt vesentlig bedre enn normalt og med normal ressurstilgang fremover forventer derfor Agder Energi en høy vannkraftproduksjon i 2015.

Gjennomsnittlig spotpris (område NO2) i 1. kvartal var 23,9 øre/kWh (24,9 øre/kWh).

Lavt sykefravær og lave ulykkestall Konsernet hadde et lavt sykefravær på 4,0 % (4,5 %) i perioden, i tillegg til at ulykkestallene fortsatt er lave. Tallene er et resultat av langsiktig og målrettet arbeid.

Utsiktene fremover Terminprisene på kraft har falt ytterligere i kvartalet og indikerer lave priser i årene fremover. Konsernets sikringsaktiviteter som bidro vesentlig i 2014, antas å gi mindre bidrag i 2015 og Agder Energi forventer lavere oppnådde priser framover.

Høyere inntektsramme forventes å gi et bedre resultat i nettselskapet i 2015 sammenlignet med 2014. Nettselskapets inntektsramme og resultater forventes også å øke i årene fremover.

Kontaktperson: Konsernsjef Tom Nysted, tlf. 91 32 11 00