Konsesjon til Bjerkreim vindpark | Agder Energi

Konsesjon til Bjerkreim vindpark

Bjerkreim Vind har fått rettskraftig konsesjon fra Olje- og energidepartementet til å bygge vindpark i Bjerkreim kommune i Rogaland. Vindparken vil årlig kunne produsere fornybar energi til i overkant av 20 000 boliger.

- Vi er svært godt fornøyde med at vi har fått rettskraftig konsesjon til Bjerkreim vindkraftverk, som ser ut til å være et av Norges beste vindkraftprosjekt. Bjerkreim har stabile vindforhold som er velegnet for vindkraftproduksjon, og vindparken skal tilkobles eksisterende høyspentnett som går gjennom parkområdet, sier Øyvind Ottersen, daglig leder i Bjerkreim Vind.

Fornybar energi til 20 000 boliger
Den planlagte vindparken får en effekt på inntil 150 MW. Det er like mye som den hittil største vindparken i landet, som ligger på Smøla i Møre og Romsdal.

Bjerkreim vindpark vil bestå av mellom 50 og 60 vindmøller dersom den blir fullt utbygd. Vindparken vil kunne produsere rundt 450 GWh årlig, noe som tilsvarer det gjennomsnittlig energibehovet til i overkant av 20 000 boliger. Etter planen skal vindparken settes i drift høsten 2015.

Økt produksjon av fornybar energi
Bjerkreim vindpark vil være et viktig bidrag til å nå målet om å øke produksjonen av fornybar energi i Norge innen 2020, som landet har forpliktet seg til gjennom EUs fornybardirektiv.

Den årlige, samlede produksjonen av vindkraft i Norge ligger i dag på rundt 1 TWh. Dette er forventet å mangedobles innen 2020. EUs fornybardirektiv har som mål å redusere klimagassutslippene med 20 prosent og øke andelen fornybar energi til 20 prosent innen 2020. Gjennom direktivet har Norge forpliktet seg til å oppnå en fornybarandel i Norge på 67,5 prosent innen 2020.

 

 

Kontaktperson:
Øyvind Ottersen
Daglig leder Bjerkreim Vind
Mobil 47 87 76 24

 

Bjerkreim Vindeies av Agder Energi og Dalane energi med 50 prosent hver. Kraftselskapet Lyse har 13,5 prosent eierandel i prosjektet Bjerkreim vindpark, mens Bjerkreim Vind eier resten.