Informasjon til leverandører om fusjonen 

Her vurderer Agder Energi ny grønn industri

Agder Energi har sikret seg opsjon på en sentral industritomt i Kvinesdal, og er nå klare for å utforske mulighetene for en ny, grønn industrisatsing i «energiknutepunktet».

- Kvinesdal er et av Norges sterkeste energiknutepunkt. Kommunen har et robust kraftnett, gode transport- og eksportmuligheter, bra havnefasiliteter og et stort lokalt engasjement. Vi har god dialog med kommunen og andre viktige interessenter, og skal nå jobbe sammen for å utforske og utvikle mulighetene dette gir for lokal, grønn industriutvikling, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi.

Industritomten Agder Energi har sikret seg er på 134 mål og ligger i Lervika, som er et viktig utviklingsområde for kommunen. Konsernet starter nå en grundig forstudie av mulighetene på tomta.

Agder Energi har de siste årene gravis bygget opp strategiske posisjoner innen grønn industri, noe både Morrow Batteries og konsernets ambisjoner innen havvind er gode eksempler på.

Vil utforske hydrogen- og ammoniakkproduksjon

Et av alternativene konsernet ønsker å utforske er storskala produksjon av grønt hydrogen og ammoniakk. Grønt hydrogen er produsert på fornybar energi og kan blant annet brukes som utslippsfritt drivstoff til tungtransport og ferger.

- Som vannkraftprodusent er det naturlig å se på mulighetene knyttet til hydrogen. Storskala produksjon av hydrogen til ammoniakk vil være avgjørende for å nå målene om nullutslipp i blant annet maritim sektor, i tillegg er det en god eksportmulighet mot et europeisk marked, forklarer Syvertsen, og legger til:

- Det at Kvinesdal satser og ønsker å legge til rette for ny industri i Lervika gjør de til en attraktiv vertskapskommune. En slik industrisatsing vil skape lokal aktivitet, arbeidsplasser og ringvirkninger, samtidig som vi bidrar til å redusere utslipp. Vi ser frem til et godt samarbeid fremover, sier Syvertsen.