Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Har inngått partnerskap med Danmarks største IT-selskap

I løpet av de siste 10 årene har Agder Energi utviklet nyskapende teknologiske løsninger for å optimalisere kraftflyten i strømnettet. Energikonsernet har nylig inngått partnerskap med Danmarks største IT-selskap, KMD, om å videreutvikle og selge teknologien.

Økt forbruk kombinert med en stadig mer uregulerbar produksjon av fornybar energi gjør det utfordrende å skape balanse mellom tilbud og etterspørsel i strømnettet. Illustrasjonsbilde fra Kristiansand.
Økt forbruk kombinert med en stadig mer uregulerbar produksjon av fornybar energi gjør det utfordrende å skape balanse mellom tilbud og etterspørsel i strømnettet. Illustrasjonsbilde fra Kristiansand.

Rune Hogga.jpg- Dette er først og fremst en bekreftelse på trenden vi har sett i lang tid, der det stadig blir mer krevende å skape balanse i strømnettet. Nå etterspør markedet teknologiske løsninger og det er en betalingsvillighet for det. KMD har en solid posisjon i Danmark, og med teknologiske løsninger som utfyller hverandre vil vi sammen videreutvikle og selge produkter som legger til rette for en fornybar og bærekraftig fremtid, sier Rune Hogga, leder av Agder Energi’s satsing innenfor fleksibilitet.

Agder Energi har de siste 10 årene sett hvordan økt forbruk, kombinert med en stadig økende andel uregulerbar produksjon av fornybar energi, gjør det utfordrende å skape balanse mellom tilbud og etterspørsel i strømnettet. Danmark er langt framme når det gjelder fornybar energi, der en fornybarandel på over 50 prosent stiller store krav til styringen av strømnettet.

- Sammen med Agder Energi vil vi bidra i overgangen til et mer bærekraftig energisystem. Partnerskapet vil styrke vår posisjon i markedet ved å gi den danske energisektoren innovative datadrevne løsninger som fremmer bærekraftig bruk, sier Merete Søby, som er konserndirektør for datadrevne løsninger i KMD.

Vil styre forbruket gjennom innovative IT-løsninger

EU har satt ambisiøse klimamål om nullutslipp innen 2050, noe som krever et skifte fra fossil til fornybar energi. Danmark har et nasjonalt mål om å redusere utslipp gjennom elektrifisering. Alle strømmålere i landet har nylig blitt erstattet med smarte, digitale målere. Dette legger til rette for Agder Energis teknologiske plattformer, som optimaliserer kraftsystemet gjennom å administrere blant annet varmesystemer, kjølesystemer, pumper og elbiler.

- Dette partnerskapet gjør at vi kan samle fleksibilitetsløsningene på en felles plattform som vil hjelpe strømnett-selskapene og forbrukerne til å tilpasse forbruk og utnytte kapasiteten som er i strømnettet bedre. Dette legger til rette for økt andel fornybar energi i kraftsystemet, sier Sreekanth Vemula, direktør for salg av energi og industri-tjenester i KMD.

Fleksibilitet er nøkkelen

Verdien av et fleksibelt forbruk har vokst i takt med en stor vekst i uregulerbar fornybar kraftproduksjon i Europa. Sammen med Microsoft fikk Agder Energi et teknologisk gjennombrudd i 2016, da selskapene sammen utviklet en teknologisk plattform som kunne predikere og optimalisere kraftflyten i strømnettet i tilnærmet sanntid. 

- Vi er ved et punkt nå der både teknologien og markedet har blitt mer modent. Vi mener fleksibilitet er nøkkelen til å klare overgangen til et utslippsfritt Europa, og nå ser vi effekten, sier Hogga.

Gjennom det svenske prosjektet Sthlmflex var det deleide Agder Energi-selskapet NODES delaktig i å avverge en kritisk hendelse i strømnettet i Stockholm i vinter. NODES er nå i ferd med å etablere sin teknologiske plattform for fleksibilitet i 10 europeiske land, og har nylig inngått avtale i Canada. Samtidig fortsetter Agder Energi sin videreutvikling av teknologi og forretningsmodeller innenfor fleksibilitet gjennom det Enovastøttede prosjektet NorFlex, med utgangspunkt i områder i Agder og Drammen.