Strømkunder kan tjene gode penger på fleksibelt forbruk - les mer om NorFlex og meld deg på her 

Godt årsresultat for Agder Energi

Agder Energi hadde i 2018 et underliggende resultat etter skatt på 874 millioner kroner, opp fra 845 millioner kroner i 2017.

- Vi er godt fornøyd med at vannkraftvirksomheten vår leverer gode resultater, og ikke minst med innsatsen til alle våre ansatte som har bidratt til at vi igjen kan levere et godt resultat til våre offentlige eiere, sier konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi.

I 2018 produserte Agder Energis 49 vannkraftverk til sammen 8 686 gigawattimer (GWh) ren energi. Det tilsvarer forbruket til nærmere 434.000 boliger.

I tillegg har god drift og høyere kraftpriser enn i 2017 bidratt til resultatet. Spotprisen for strøm på kraftbørsen Nord Pool var i gjennomsnitt 41,5 øre for kilowattimen (kWh) i 2018, mens den i 2017 var på 26,9 øre/kWh.

- Året har vært preget av mye vær. Som følge av kraftig snøfall i januar og februar, og uværet "Knud" i september, ble resultatet i nettselskapet svakere enn forventet. Vi forventer imidlertid et betydelig bedre resultat for nettselskapet i 2019, sier Nysted.

Ren energi og spisskompetanse

I desember samlet Agder Energi tre av markedsselskapene i Norden og Tyskland under merkevaren Entelios.

- Entelios tilbyr ren energi, spisskompetanse og teknologi som skal bidra til å gjøre industriselskap, bedrifter og offentlige virksomheter ledende på klimavennlige energiløsninger, sier Nysted.

Første helelektriske region

Agder Energi er engasjert i "Electric Region Agder" hvor målet er å gjøre Agder til Norges første hel-elektriske region. Det betyr at for eksempel biler, busser, fly og skip skal gå på strøm produsert av ren vannkraft i stedet for fossilt drivstoff. Agder Energi har satt i gang et innovasjonsprosjekt som utforsker hvilke forretningsmodeller og muligheter som kan oppstå når stadig flere områder av samfunnet elektrifiseres.

Som en naturlig konsekvens av dette er fremtidens byer tema for Agder Energi-konferansen "Generasjonen etter oss – Electric City". Den arrangeres 8. og 9. mai i samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Kristiansand kommune.

Fremtidsutsikter

Lite nedbør har medført at konsernet har en noe lavere ressursbeholdning, det vil si vann og snø, enn normalt. Selv med normale nedbørsmengder fremover forventes lavere vannkraftproduksjon og energiomsetning i 2019.

Spotprisen for strøm på kraftbørsen ser ut til å fortsatt være høy i 2019.