Informasjon til leverandører om fusjonen 

Gode resultater for Agder Energi

Agder Energi fikk et underliggende resultat etter skatt på 403 millioner kroner i første kvartal 2021. I samme periode i fjor var resultat etter skatt 241 millioner kroner.

Agder Energi økte i vår samarbeidet med Trainee Sør. Julian Gjestvang til venstre, Mari Leikvangen, Ziad Shawki og Marcus Våle er blant de 12 traineene som i løpet av det neste året skal tilføre frisk kunnskap og nye impulser til konsernet.
Agder Energi økte i vår samarbeidet med Trainee Sør. Julian Gjestvang til venstre, Mari Leikvangen, Ziad Shawki og Marcus Våle er blant de 12 traineene som i løpet av det neste året skal tilføre frisk kunnskap og nye impulser til konsernet.

- I et kvartal preget av vesentlig høyere kraftpriser, høy produksjon og god drift, har konsernets vannkraftvirksomhet levert gode resultater. Nettvirksomheten har også hatt god drift, og tiltakene vi har satt i verk for å redusere kostnadene våre har påvirket resultatet positivt i perioden, sier konsernsjef Steffen Syvertsen.

Høyere kraftpriser

Den gjennomsnittlige spotprisen i Agder Energis område økte kraftig i første kvartal, og var på 46,9 øre pr. kilowattime (kWh). I samme periode i fjor var den gjennomsnittlige spotprisen på 15,3 øre pr. kWh, og det betyr en prisøkning på 207 prosent.

Konsernets sikringsstrategi skal bidra til stabile og forutsigbare utbytter over tid. I første kvartal førte sikringsaktiviteter til at de oppnådde kraftprisene har vært noe lavere enn spotprisene.

Mer fornybar vannkraft

- I første kvartal i år produserte vannkraftverkene våre 2 873 gigawattimer (GWh) fornybar energi. Det er det gjennomsnittlige energibehovet til nærmere 180 000 boliger. I samme periode i fjor var produksjonen på 2 576 GWh, så vi har økt produksjonen med 12 prosent, sier Syvertsen.

Fortsatt lavt sykefravær

De seneste årene har Agder Energi hatt et stabilt lavt sykefravær og de siste 12 måneder var det på 2,7 %, mot 3,2 % i forrige 12-måneders periode. Syvertsen sier at hensynet til helse, miljø og sikkerhet både blant ansatte og omgivelsene alltid prioriteres høyt i Agder Energi.

- Målet vårt er et sykefravær på mindre enn 3 prosent. Vi legger stor vekt på arbeidet med å forebygge risiko og at alle ansatte er bevisst på å bidra til en god sikkerhetskultur, sier han.

Koronasituasjonen

Agder Energi har ansvar for samfunnskritisk infrastruktur og den operative driften er til nå ikke påvirket av koronautbruddet.

- Samfunnet er avhengig av energi for å kunne fungere, kanskje spesielt nå under pandemien, og vi følger derfor situasjonen svært nøye. Vi har blant annet etablert en egen kriseberedskapsgruppe som planlegger og iverksetter tiltak for å være best mulig rustet til å takle konsernets samfunnskritiske rolle, sier Syvertsen.

Fremtidsutsikter

Etter rekordlave kraftpriser i 2020, har det i begynnelsen av 2021 vært en tørr og kald værtype med svekket hydrologisk balanse og en kraftig økning i kraftprisene. Terminprisene indikerer vesentlig høyere priser også for resten av 2021. Syvertsen sier at konsernets ressursbeholdning, det vil si vann i magasinene og snø i fjellområdene, var høyere enn normalt ved utgangen av kvartalet.

- Med en normal ressurstilgang fremover forventer vi en høyere kraftproduksjon i 2021, og en høyere netto energiomsetning i år enn i fjor, sier han.

Link til norsk kvartalsrapport

Link til engelsk kvartalsrapport

Kontaktpersoner:

Steffen Syvertsen, konsernsjef, tlf. 90 92 84 15

Pernille K. Gulowsen, konserndirektør økonomi og finans, tlf. 99 15 79 75