Informasjon til leverandører om fusjonen 

Forventer lav vannføring i sommer

Dersom det ikke kommer svært mye nedbør fremover, vil lite snø i vinter og en historisk tørr vår gjøre at vannføringen i de regulerte vassdragene vil være betydelig lavere enn normalt i sommer på Agder.

Dersom finværet fortsetter vil vannføringen ved Vigeland Hovedgård i Vennesla være omtrent som den er nå  fremover.
Dersom finværet fortsetter vil vannføringen ved Vigeland Hovedgård i Vennesla være omtrent som den er nå fremover.

Konserndirektø Jan T Tønnessen kopi.jpg- I månedsskiftet mars-april var magasinfyllingen i Sør-Norge på 23 prosent, mot 48 prosent på tilsvarende tid i fjor. Det er hele 25 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet de siste ti årene. Med mindre det kommer betydelig nedbørsmengder fremover må vi være forberedt på at vannføringen i vassdragene våre vil kunne være svært lav i sommer.

Det sier Jan Tønnessen, konserndirektør Produksjon i Agder Energi.

 

Tørrest på 120 år

Sist vinter fikk Agder-regionen mindre snø enn normalt, slik at det har vært mindre tilsig av smeltevann til vannmagasinene. I tillegg har den tørre våren bidratt til lavere fyllingsgrad i vannmagasinene. Ifølge Meteorologisk institutt kan denne våren bli den tørreste på over 120 år.

- Vi har vært i møte med Norges vassdrags- og energidirektorat, som oppfordrer de norske kraftselskapene til å forvalte vannkraftressursene på en samfunnsmessig god måte. Vår oppgave er å produsere energi slik at samfunnet skal fungere, samtidig som vi skal ivareta hensynet til andre brukere og interessenter i vassdragene, sier Tønnessen.

Vil opprettholde minstevannføringen

De norske kraftselskapene har konsesjoner for å drive kraftproduksjon i de enkelte kraftverkene, og det er knyttet flere betingelser til konsesjonene. Blant annet er det krav om at en viss mengde vann til enhver tid skal renne i elveleiene, såkalt minstevannføring. Den skal sikre at fisk, planter og dyr som lever i vassdragene overlever også når det er lavere vannføring enn normalt, og har i tillegg betydning for vannkvaliteten og landskapet.

- Kravene til minstevannføring vil bli overholdt i vassdragene våre fremover, men slik situasjonen ser ut nå vil vannføringen være betydelig lavere i sommer enn vanlig, sier Tønnessen og legger til at Agder Energi har god dialog med relevante myndigheter og interessenter i vassdragene om situasjonen.

Produserte mindre strøm

I årets tre første måneder produserte Agder Energi 2 348 GWh, som tilsvarer det gjennomsnittlige årlige energibehovet til rundt 146 000 boliger. Det var 18 prosent mindre enn i samme periode i 2021, da vannkraftproduksjonen var på 2 878 GWh.

-  Vårt mandat er å produsere energi for å dekke behovet samfunnet til enhver tid etterspør. Samtidig har vi ansvar for å disponere ressursene gjennom hele året. Vi har derfor redusert produksjonen for å spare på vannet til sommeren og den kommende vintersesongen, sier Tønnessen.

NVE har gitt tillatelse til redusert minstevannsføring  i Arendalsvassdraget.  I dette vassdraget er Rygene kraftverk stanset fordi det er for lite vann til at det er teknisk forsvarlig å holde kraftverket i gang. Det er ikke aktuelt å stanse flere kraftverk.

Advarer mot rask endring i vannføringen

IMG_6707 kopi.jpgSelv om vannføringen forventes å være lav i sommer, må folk som ferdes ved og i vassdragene likevel være forberedt på at den raskt og helt uten forvarsel kan endre seg som følge av produksjonen i kraftstasjonene. Det er helt normalt at produksjonen kan både økes og reduseres raskt som følge av etterspørselen i strømmarkedet.

Vannføringen kan også stige svært raskt dersom en kraftstasjon plutselig stopper på grunn av en teknisk feil og vannet som skulle vært brukt til kraftproduksjon i stedet må slippes ut gjennom damlukene. Folk må derfor som vanlig være forsiktige og respektere skiltingen ved ferdsel langs vassdragene.

Les mer om dette i saken Advarer mot rask endring i vannføringen