Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Fortsetter nordisk satsing

Det Agder Energi-eide selskapet Entelios overtar Scandem OY’s kundeportefølje og ansatte i Finland. Dette bidrar til å styrke Entelios sin posisjon i det nordiske energimarkedet.

- Utvidelsen til Finland er en viktig satsing for å øke vår tilstedeværelse i det fellesnordiske energimarkedet. Flere av kundene våre er store nordiske virksomheter som har et ønske om en samlet nordisk avtale fremfor individuelle nasjonale avtaler. Det er ikke mange aktører som er i stand til å tilby det, så det vil være et viktig konkurransefortrinn for oss, sier Atle Knudsen, konserndirektør Kunde i Agder Energi.

Entelios har en strategisk ambisjon om å bli en ledende aktør i det nordiske energimarkedet. Utvidelsen til Finland er dermed et naturlig skritt videre for selskapet som allerede har kontorer i Norge og Sverige.

Selskapet forvalter i dag en kundeportefølje på over 20 TWh, noe som tilsvarer en sjettedel av Norges totale kraftproduksjon.

Overtar kunder og ansatte

Kundeporteføljen som Entelios overtar fra Scandem OY består av rundt 30 selskap i Finland, med et volum på tilsammen 1 TWh. Overtakelsen skjer 1. oktober 2020.

- Scandem OY har godt omdømme, solid kundegrunnlag og kompetente medarbeidere som nå vil bli en del av Entelios-familien. Med denne overtakelsen vil vi kunne tilby våre nordiske kunder mer lokalkunnskap og et eget forvaltningsmiljø i Finland. I tillegg vil de finske kundene dra nytte av de produktene og tjenestene som Entelios allerede tilbyr, sier Knudsen.

Han håper overtakelsen fører til økt tilfang av nye nordiske kunder. 

Spisset satsingen i bedriftsmarkedet

I desember 2018 samlet Agder Energi flere selskap under merkenavnet Entelios, med formålet å spisse satsingen i bedriftsmarkedet.

- Europa skal redusere utslipp, noe som betyr økende behov for ren fornybar elektrisitet. I Entelios ønsker vi å hjelpe våre kunder til en mer bærekraftig fremtid, blant annet gjennom et smartere og fleksibelt energiforbruk. Her har vi utviklet mye kompetanse, både i Entelios og i resten av Agder Energi-konsernet, forklarer Knudsen.

 

Kontaktperson:
Atle Knudsen
Konserndirektør Kunde i Agder Energi
Mobil 93 41 72 60