Bygger intelligent nett | Agder Energi

Bygger intelligent nett

Microsoft og Agder Energi samarbeider om å bygge et intelligent nett, driftet i en intelligent sky

KRISTIANSAND, Norge og REDMOND, Washington State, USA – 6. oktober 2016 – Agder Energi, Microsoft og Powel AS annonserte i dag på Nordic Edge Expo at de samarbeider om et pilotprosjekt som skal bidra til å skape effektive, fleksible og intelligente strømnett for fremtiden.

 

Prosjektet anvender intelligent teknologi for å skape en banebrytende smartnett løsning, som skal forberede nettet på økt integrering av fornybar energi og vårt økte energiforbruk. Microsofts intelligente nettskyplattform Azure, PowerBI og Azure IoT Hub, i kombinasjon med ekspertise fra Powel, skal gi Agder Energi en løsning som vil forbedre integrering av nye energiressurser, inkludert kontroll av enheter i nettet og prediktive prognoser for situasjonsforståelse.

 

- I Agder Energi ønsker vi å benytte oss av ny teknologi for å gjøre strømnettet mer effektivt, mer forutsigbart og mer fleksibelt. Vi ønsker å ta steget fra å kun produsere energi til å bli en energipartner med en mer aktiv rolle i forhold til våre kunder. Sammen med våre partnere i Microsoft og Powel ønsker vi å være innovative i måten vi løser utfordringene med strømnettet, sa konsernsjef i Agder Energi, Tom Nysted.

 

Samtidig som det har vært enorme fremskritt innenfor energiteknologi i det siste tiåret, har man ikke sett de samme fremskrittene når det gjelder elektriske nett, hverken i Norge eller på verdensbasis. Strømnettet er allerede avhengig av store investeringer for å holde tritt med økende energiforbruk; nå blir nettet i tillegg utfordret til å utnytte nye ressurser som kan tilføre produksjon og fleksibilitet til nettet i perioder med høy etterspørsel, gjennom ressurser som solcellepaneler på hustak, batterier, smarte hjem og fasiliteter.

 

Piloten skal vise hvordan nettselskap kan implementere intelligente skybaserte nettløsninger for å nyttiggjøre seg av en rekke fordeler i forhold til energi og bærekraftighet. Løsningen vil muliggjøre energisparing og enklere integrasjon av fornybar energi til nettmiksen. Samtidig vil den bety økonomisk gevinst for sluttkunden ved at den reduserer dyr topplast i perioder med høy etterspørsel og kapitalinvestering.

 

- Vi drar nytte av vår sterke domeneekspertise og er integrasjons- og prognosepartner i dette prosjektet hvor vi skal sørge for sømløs integrasjon av Agder Energis SCADA til Azure IoT Hub og levere prognoser for etterspørsel og produksjon av vind- og solenergi i regionen. Vi er glade for å kunne jobbe tett sammen med Agder Energi og Microsoft og sammen jobbe mot radikal innovasjon i energibransjen, sier administrerende direktør i Powel, Bård Benum.

 

Piloten skal driftes fra en av Agder Energis transformatorstasjoner som allerede er oppe i 120 prosent av sin kapasitet flere ganger i året. Teknologien vil gjøre det enklere for operatørene å forutsi etterspørsel og ta i bruk distribuerte ressurser. Dette vil resultere i redusert slitasje på transformatorstasjonen og dermed økonomisk gevinst ved at man slipper å oppgradere stasjonen. Partene forventer etter hvert å bygge videre på disse resultatene slik at de kan utføre automatisk balansering av fornybar energi og topplastkontroll i nær sanntid.

 

- Fornybare energiressurser og fremskritt innen intelligent skyteknologi har ført til en digital omstilling av nettdrift og muligheter til å utforske nye forretningsmodeller. Muliggjøring av løsninger som Agder Energi sin vil føre til kraftig fremdrift innen utbredt fornybar og distribuert kraftproduksjon. Dette betyr en lys fremtid for energisektoren og for en bærekraftig verden, sa Kevin Dallas, Microsoft Corporate Vice President of IoT Business Development.

 

 

Relevanse i forhold til Norge

Selv om prosjektet har fokus på en bestemt transformatorstasjon med lastutfordringer er ikke dette et unikt problem. Utbredt bruk av programvare for nettdrift, som effektivt håndterer nye energikilder som et nettverk av IoT-ressurser, har potensiale til å bøte på kostnadene av ny maskinvareinfrastruktur for det norske kraftnettet. Partnerne tar sikte på å demonstrere en digital omstilling som vil gjøre det mulig for andre i bransjen å se til Norge som et ledende eksempel innenfor energi og tingenes internett.

 

KONTAKTPERSONER:

Agder Energi:
Tom Nysted, konsernsjef, tom.nysted@ae.no, 907 11 100

Powel:
Kjetil Storset, VP Asset Performance, kjetil.storset@powel.no, 481 64 555

Microsoft:
Per Christian Honningsvåg, Power & Utilities Lead, phonning@microsoft.com, 930 66 914

 

OM AGDER ENERGI

Agder Energi er Norges tredje største kraftprodusent, og har en visjon om å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi. Med en årlig gjennomsnittsproduksjon på 7,9 TWh og et overførings- og distribusjonsnett på 20.900 kilometer, leverer Agder Energi elektrisitet til 190.000 kunder i Sør-Norge. Konsernet har 1300 ansatte. www.ae.no

OM MICROSOFT

Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) er et verdensledende teknologiselskap som tilbyr produktivitetsløsninger og plattformer. Selskapet setter mobilitet og skytjenester først, og har som misjon å gi alle mennesker og virksomheter verktøyene de trenger for å oppnå mer.

Microsoft sitt hovedkontor ligger i Redmond, WA, og selskapet har mer enn 100.000 ansatte i hele verden. Selskapet ble grunnlagt i 1975 og etablerte kontorer i Norge i 1990. I Norge har Microsoft 300 ansatte på hovedkontoret på Lysaker utenfor Oslo, og 240 ansatte i Microsoft Development Center i Oslo, Trondheim og Tromsø. Microsoft i Norge jobber med 1900 partnere som tilbyr Microsoft sin teknologi til markedet. www.microsoft.no

 

OM POWEL

Powel AS, med hovedkontor i Trondheim leverer forretningskritiske programvareløsninger og relaterte tjenester til energiselskap, entreprenører og offentlig sektor. Firmaet er markedsledende innen programvareløsninger for nettdrift og –vedlikehold, energiproduksjon og smarte målere. Powel har kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Polen, Tyrkia, Sveits og Chile. Det er et privateid selskap stiftet i 1996 og har i dag 420 ansatte. www.powel.no

Les også: