Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Bedre resultat for Agder Energi

Agder Energi hadde ved utgangen av mars et underliggende resultat etter skatt på 241 millioner kroner. I samme periode i fjor var resultatet på 173 millioner kroner.

- Konsernets sikringsstrategi skal bidra til stabile og forutsigbare resultater over tid. Til tross for en kraftig nedgang i kraftprisene, har sikringsaktivitetene og en lavere skattekostnad, bidratt til at vannkraftsresultatet etter skatt har vært omtrent som i fjor. I tillegg har nett- og kundeselskapene levert bedre resultater i kvartalet, sier konsernsjef Steffen Syvertsen.

Han legger til at koronasituasjonen har ført til usikkerhet i samfunnet og næringslivet, men at Agder Energi har gode sikringsposisjoner og fokus på å redusere kostnader fremover.

Salg av kraft er Agder Energis viktigste inntektskilde. Prisene i kraftmarkedet påvirkes av blant annet nedbør, temperatur, prisene på fossilt brensel og CO2-kvoter. For å sikre et jevnere inntektsnivå når disse faktorene varierer, forhåndsselger Agder Energi en andel av produksjonen til en fast pris. Dette bidrar til å redusere risiko og usikkerhet.

For at samfunnet skal fungere

Agder Energi har ansvar for samfunnskritisk infrastruktur og har en viktig rolle i å levere ren energi for at samfunnet skal fungere. Dette har blitt spesielt tydelig i dagens pandemisituasjon.

- Vi er trygge på at vi har et sterkt og godt nett som leverer strøm til alle sykehus, hjemmekontor, og andre samfunnskritiske oppgaver. Den operative driften vår er ikke påvirket av pandemien, men vi har etablert en egen kriseberedskapsgruppe som planlegger og iverksetter tiltak for at vi skal være best mulig rustet til å håndtere vår samfunnskritiske funksjon, sier Syvertsen.

Økt produksjon – lavere priser

I årets tre første måneder produserte Agder Energi 2 579 gigawattimer (GWh) ren, fornybar energi. Det tilsvarer det gjennomsnittlige årlige forbruket til rundt 160 000 boliger. Dette er en økning på 13 prosent i forhold til samme periode i 2018, da det ble produsert 2 282 GWh.

Den gjennomsnittlige spotprisen på strøm gikk kraftig ned i kvartalet og var på 15,3 øre for kilowattimen (kWh). I samme periode i fjor var den gjennomsnittlige spotprisen 46,8 øre pr. kWh, det betyr en nedgang på 67 prosent.

- Vi må vi tilbake til mars 2000 for å finne en lavere kraftpris i mars enn den vi fikk i år. Vi forventer betydelig lavere kraftpriser i 2020 enn i 2019. Koronasituasjonen skaper stor usikkerhet og har medført en negativ utvikling for det forventede prisnivået fra høsten og utover. Sikringsaktivitetene våre gjør imidlertid at oppnådde kraftpriser ikke forventes å ha samme nedgang, sier Syvertsen.

Utbytte for 2019

Styret i Agder Energi godkjente årsregnskapet for 2019 i styremøte 2. april. Som følge av stor usikkerhet rundt de langsiktige effektene av koronaviruset og kraftprisutviklingen, ble forslag om utbytte utsatt.

Etter en grundig vurdering av selskapets økonomiske situasjon og sårbarhet, har styret i sitt møte 7. mai vedtatt å foreslå overfor generalforsamlingen at det utdeles et utbytte på 612 millioner kroner. Dette er i henhold til eiernes utbyttepolitikk.

Kvartalsrapporten kan lastes ned på norsk og engelsk:

Agder Energi kvartalsrapport 1 2020

Agder Energi Quarterly Report 1 2020

 

Kontaktpersoner:

Steffen Syvertsen, konsernsjef, tlf. 90 92 84 15

Pernille K. Gulowsen, konserndirektør økonomi og finans, tlf. 99 15 79 75