Avtale mellom Nasdaq og Einar Aas | Agder Energi

Avtale mellom Nasdaq og Einar Aas

Kraftbørsen Nasdaq har inngått avtale med Einar Aas om realisering av hans verdier for å dekke tapene som ble påført de andre medlemmene i sikringsfondet.

Nasdaq har sendt ut melding om avtalen i dag, hvor det også informeres om at Agder Energi ikke er enig i avtalen.

- Agder Energi har innvendinger til avtalens innhold. Ytterligere forhandlinger vil imidlertid ikke endre utfallet da øvrige medlemmer har akseptert avtalen, sier Steffen Syvertsen, konserndirektør Kraftforvaltning i Agder Energi.

Agder Energis andel av det totale kravet er på ca. 1,5 prosent.

 - En videre prosess vil kun innebære betydelige kostnader og økt tidsbruk for alle involverte. Etter en helhetsvurdering har vi derfor valgt å slutte oss til flertallets anbefaling i saken, sier Syvertsen.

 Les Nasdaqs melding her.